Příběh

Třináctiletá válka


Velká válka nebo třináctiletá válka (1593/1606) byla jednou z nesčetných válek mezi Habsburskou monarchií a Osmanskou říší, ke kterým došlo po bitvě u Moháči.
Příslušníky války byly Valašsko, Habsburkové, Sedmihradsko, Moldavsko (s pomocí Svaté říše římské, Ferrara, Toskánsko, Mantua a Papežské státy) a Osmanská říše.
Válka začala 29. července 1593, když osmanská armáda pod Sinanem Pashou zahájila vojenskou kampaň proti habsburské monarchii a pokračovala až do bitvy u Keresztes nebo Cerestes ve dnech 24. - 25. října 1596, končící mír Zsitvatorok 11. listopadu 1606.

Válka se konala, zejména v Královském Maďarsku (dnes jižním Slovensku), v Osmanské říši (nachází se převážně v Zadunají a dnešním Chorvatsku) a jižním dnešním Rumunsku. Poslední fáze války (1604 - 1606) odpovídá povstání Stephena Bocskaye.