Příběh

Perská civilizace


Perská civilizace byla jednou z nejvýznamnějších civilizací starověku. Persie se nacházela východně od Mezopotámie, na velké náhorní plošině, kde nyní odpovídá Íránu a nachází se mezi Perským zálivem a Kaspickým mořem. Na rozdíl od sousedních regionů měla málo úrodných oblastí. Tato civilizace se na území usadila kolem roku 550 před naším letopočtem.

Prostřednictvím Cyruse, perského prince, se ujal nadvlády Středověku a začal tak formovat úspěšnou vládu trvající asi dvacet pět let. Během tohoto období, tento nadaný císař také dobyl království Lydia, Phoenicia, Sýrie, Palestina, řecké oblasti Malé Asie a Babylon.

Proces expanze iniciovaný Cyrusem pokračoval působením císaře Dariuse, který ovládl Indusovy pláně a Thrákii. V tuto chvíli Darius, vzhledem k velkým proporcím předpokládaným perským územím, umožnil nařídit geniální správní reformu. Rukou Dariuse byly perské domény rozděleny na satrapie, další členění území bylo spravováno satrapiem.

Peršan


Mozaika představující perské armády.

Íránská plošina, hornatá a opuštěná oblast ležící východně od úrodného půlměsíce mezi Mezopotámií a Indií, byla osídlena Medesem a Peršany.

Zprvu byli Peršané ovládáni strachem. Tato situace by se zvrátila kolem roku 550 před naším letopočtem. V té době, pod velením Cyruse, Peršané ovládli strach a přišli ovládnout region.

Peršané také dobyli další národy žijící poblíž íránské náhorní plošiny a uvalili stejnou správu na všechny. Nakonec vybudovali obrovskou říši. Jeho území zahrnovalo Malou Asii, Mezopotamii a část střední Asie.

Tyto domény by se dále rozšířily ve vládách po Cyrusu: Cambyses dobyl Egypt v roce 525 př.nl; Darius I. dominoval Asii do údolí řeky Indus a také malé části Evropy, kde se nacházelo několik řeckých kolonií.

Darius a později jeho nástupce, Xerxes, se stále pokoušel dobýt region dnešního Řecka, ale selhal. V roce 330 př.nl dobyla Perská říše Alexander Veliký z Makedonie.

Vznik perské říše

Cyrus zahájil takzvanou perskou říši. S nárůstem populace byla potřeba geografická expanze.

Cyrus velký (560-530 př.nl) se stal králem Médů a Peršanů poté, co dobyl Ecbatanu a dethronoval Astyágy (555 př.nl). On také dobyl Babylon (539 př.nl). Impérium se táhlo od Hellespontu až po hranice Indie.

Cyrus nezakázal domorodé přesvědčení dobyvatelů. Poskytl určitou autonomii vyšším třídám, které ovládaly regiony ovládané Peršanem, ale naopak požadoval od mužů armádu, jídlo a drahé kovy. Cyrus zemřel v roce 529 př. Nl

Cambyses, syn a nástupce Kýra, zahájili těžkou vojenskou kampaň proti Egyptu v roce 525 př.nl, nakonec Peršany poraženi bitvou u Pelusy. V té době perská říše zahrnovala Kaspické moře, Černé moře, Kavkaz, velkou část východního Středomoří, pouště v Africe a Arábii, Perský záliv a Indii. Cambise měl v úmyslu rozšířit svou doménu na Kartágo, ale nepodařilo se mu tento plán uskutečnit kvůli násilnému vnitřnímu boji o moc.

Boj o moc pokračoval i po Cambisesově smrti. Darius, vzdálený příbuzný z Cambyses, se spojil se silnými sektory šlechty, zmocnil se trůnu a nastoupil do nové éry perské historie.


Cyrus velký (perský císař)

Organizace říše

Národy ovládané Peršany si mohly zachovat své zvyky, své zákony, své náboženství a svůj jazyk. Byli však povinni platit daně a sloužit perské armádě.

Darius se snažil zorganizovat říši rozdělením na provincie a jmenováním lidí, kterým důvěřoval, aby jim vládli. Pro usnadnění komunikace mezi provinciemi bylo postaveno několik silnic, včetně Královské silnice. Tato silnice dlouhá více než 2 000 kilometrů spojovala města Susa a Sardis. Kolem něj procházela královská pošta, armáda a karavany na trhu.

Bohatství na podporu této obrovské říše poskytli svobodní rolníci, kteří žili v komunitách a platili císaři daně. Tam byla také otrokářská práce, ale většina pracovníků nepatřila do této kategorie.