Příběh

Metal Age


Začal asi v 5.000 př.nl a skončil kolem 4.000 př.nl, se objevením techniky pro výrobu různých nástrojů s kovy.

Měď byla první kov používaný lidmi, který se později naučil smíchat jej s cínem, aby získal bronz, který byl odolnější. Později se naučilo vypořádat se se železem.

Během tohoto období se staly malé zemědělské vesnice městská centra, předloženo politické autoritě náčelníka. První města se narodila na Středním východě. Byblos je v dnešním Libanonu považován za nejstarší město na světě. Před téměř 7 000 lety se objevilo jedno z prvních měst - Çatal Huyuk ve středním jižním Turecku. Toto město bylo osídleno přes 700 let a tam byla pěstovaná pšenice, ječmen, hrách.

Studie naznačují, že jeho obyvatelé pravděpodobně také vyráběli speciální druh piva. Ačkoli lov je důležitou činností, jeho obyvatelé také chovali ovce a skot na jídlo a oblečení. Navíc v Çatalu Huyuk byla řemesla a výroba šperků dobře rozvinutá.