Příběh

Neolit


Začalo to asi 10 000 př. Nl a trvalo až asi 5 000 př. Nl V období neolitu se lidé naučili krotit zvířata a praktikovat zemědělství, to znamená pěstovat jídlo.

Během tohoto období navíc zvládli techniku ​​leštění kamene pro výrobu nástrojů. Proto je toto období známé také jako doba leštěného kamene.

Tyto proměny změnily způsob života těchto lidských skupin. Už se nemuseli neustále hýbat, aby našli jídlo a stali se sedavými, to znamená, že dlouho zůstali na jednom místě a čekali na sklizeň zeleniny, kterou vysadili. Zatímco čekali, věnovali se dalším činnostem, jako je stavba domů, práce s hlínou a hlínou, výroba košů a tkanin, jakož i nářadí.