Příběh

Španělské navigace a objev Ameriky


Španělsko také vyniklo v námořním dobytí tohoto období a stalo se vedle Portugalska velkou mocí.

Zatímco Portugalec plul do Indií po Africe, Španělové se rozhodli pro jinou cestu. Janovský Christopher Columbus financovaný Španělskem zamýšlel dosáhnout Indií plavbou na západ. V roce 1492 se španělské karavany Santa Maria, Pinta a Niña plavily na východ přes Atlantický oceán.

Columbus věděl, že naše planeta je kulatá, ale nevěděla o existenci amerického kontinentu. Dorazil 12. října 1492 na ostrovy Střední Ameriky, nevěděl, že dosáhl nového kontinentu. Teprve o mnoho let později navigátor Amerigo Vespucci identifikoval tyto země jako kontinent, který Evropané ještě nepoznali. Ve spojení s Indy Ameriky (Mayové, Inkové a Aztékové) (odkaz) zahájili Španělové proces vykořisťování těchto národů, kteří se zajímali o velké množství zlata. Kromě odstranění bohatství domorodých Američanů zničili také své kultury Španělé.


Christopher Columbus