Příběh

Velké civilizace


Velké civilizace, které se objevily v období známém jako starověk, byly velkými předchůdci kultur a dědictví, které známe dnes.

Tyto velké civilizace vznikly obecně kvůli kočovným kmenům, které se usadily na určitém místě, kde by mohly rozvíjet zemědělství. Vznikly tak první organizované vesnice a první města, začínající velké civilizace.

Tyto civilizace vznikly kolem čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem s hlavním rysem vývoje na březích hlavních řek, jako je řeka Tigris, Eufrat, Nil, Indus a Huang He nebo žlutá řeka.


Mezopotámie je považována za kolébku civilizace. Tato oblast byla osídlena lidmi jako Akkadians, Babylonians, Assyrians and Chaldeans. Mezi velké civilizace starověku můžeme mimo jiné zmínit Féničany, Sumeri, Číňany, Řeky, Římany, Egypťany.