Zeměpis

Mato Grosso do Sul


Země, v níž je dnes stát Mato Grosso do Sul, začala být osídlena v roce 1830. Stát tvořil jižní část státu Mato Grosso, z níž byl rozčleněn doplňkovým zákonem z roku 1977, podepsaným prezidentem Ernesto Geiselem. Část bývalého státu byla umístěna v legálním Amazonu, jehož oblast se rozšířila dále na jih, aby mohla těžit z nové federační jednotky s daňovými pobídkami.

Státní ekonomika je založena na zemědělství, chovu hospodářských zvířat, těžbě a průmyslu. Hlavní ekonomickou oblastí státu Mato Grosso do Sul je náhorní plošina paranské pánve s lesní a purpurovou půdou. V tomto regionu jsou dopravní prostředky efektivnější a spotřebitelské trhy v jihovýchodním regionu jsou blíže.

Typickým nápojem státu, který se koná při setkání s přáteli, je tereré (podobné jako kamarád, ale studený).

Vlajka
Znak
Mapa
Hymna
Stodoly spousty… +
Kapitál
Campo Grande
Celková plocha
358 158 km²
Zkratka
MS
Region
Midwest
Obyvatelstvo
2,748,023 hab