Příběh

Reenactor se znakem Legio VII Gemina

Reenactor se znakem Legio VII Gemina


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Legio I Italica

Legio I Italica („První italská legie“) byla legie císařské římské armády založená císařem Neronem 22. září 66 (datum je doloženo nápisem). Přídomek Italica je odkazem na italský původ jeho prvních rekrutů. Stále existují záznamy o Italica na hranicích Dunaje na počátku 5. století. Znak legie byl kanec.


Rekonstrukční jednotky a Další skupiny Spojené státy a Kanada

Legion II Adiutrix je císařská římská skupina s živou historií/rekonstrukcí, která byla založena v září 2007. Její členové zobrazují římské vojáky a občany starověkého Říma kolem roku 75 n. L. Cílem jednotky je přesně vykreslit život a dobu starověkých Římanů pro veřejné vzdělávání a zábavu a podporovat lepší porozumění starověké římské historii mezi jejími členy a veřejností obecně. II Adiutrix sídlí v Colorado Springs, CO.

Pomocná jednotka Legio VI FFC se sídlem v jihovýchodních Spojených státech, Cohors II Italica Civium Romanorum (římských občanů). Jednotka existuje především proto, aby se účastnila rekonstrukcí, prezentací, dramat a souvisejících akcí. Muži Ženy a děti jsou vítány, každý může být zapojen mnoha způsoby.
Cohors II Ital je založen především na kohortě umístěné v Caesarea v období 20-70 n. L. Je to několikrát zmíněno v historických referencích, včetně Bible!

Legio IX Hispana - jediný zbývající pozůstatek LEGIO IX HISPANA v Americe, protože se hlavní kalifornská skupina rozpadla. Nacházíme se převážně v oblasti „MidLant“ ve Spojených státech.

Noha. IX je skupina žijících historiků věnujících se „učení praxí“ - kteří usilují o více než jen o to, aby stáli před skupinovou konverzací. Ano, občas děláme displeje, ale naše srdce je jinde. Máme v plánu dobové pochody nebo „treky“, jak se jim říká, a tábory. Naší nadějí je každým rokem růst a dělat víc.

Jedna věc my DĚLAT povzbudit je ZÁBAVA, ano zábava! Někteří lidé mají pocit, že při opětovné aktivaci musíte být nešťastní a mít K tomu SILNOU DISCIPLÍNU. nesouhlasíme. ŽÁDNÝ z nás si nepřeje zemřít, ani onemocnět špatným jídlem, mít blechy nebo vši. Většina chce „ochutnat“ římskou dobu, nenechat se pochodovat, dokud nespadnete, nebo nechat prořezat nohy. Přejeme si získat pocit, že nosíme brnění, vyzkoušet něco z jídla, které snědli, trochu se projít v sandálech - nepřejeme si, abychom se zranili nebo byli tak nemocní, abychom nemohli jít do práce Pondělí. Pamatovat si, to je koníček!

Součástí našeho účelu je také sociální a podporujeme přátelství a kamarádství mezi našimi členy. Co může být lepšího, než dělat něco, co vás zajímá se svými přáteli? Pojďte k nám a připojte se k Legio IX Hispana.

Organizace vzdělávacích služeb, která obnovuje a učí ostatní o římské armádě, od shora dolů. Přestože má naše legie sídlo v Texasu, překračuje státní-a dokonce i mezinárodní-linie!

Zájmy našich členů jsou široké a hluboké-zajímá nás každé odvětví římské armády a každá éra jejího vývoje. Podporujeme rozmanitost zájmů našich členů a „křížové opylování“, které rozmanitost přináší.

To znamená, že hlavní proud římské rekonstrukce se v současné době zaměřuje na císařskou éru, takže se snažíme udržet „kritické množství“ legionářských aktivit a vybavení přiměřené tomuto časovému období (dáváme přednost dynastii Flaviánů pod Vespasianem.)

Jeden z původních webových stránek Roman Reenacting, není high-tech, ale má dobré informace a informace o tom, jak vytvořit Roman kit.

Dvacátá legie byla založena v roce 1991, aby znovu vytvořila vojáky římské armády pro veřejné demonstrace a ukázky živé historie. Naše zbraně, brnění a doplňky jsou pečlivě prozkoumány a rekonstruovány na naše vlastní náklady. Naši vojáci předvádějí tehdejší taktiku a používání různých legionářových zbraní. Můžeme diskutovat o mnoha aspektech života římské armády. Máme také civilní kontingent, který zobrazuje každodenní život ve starověkém římském světě.

Legio Tredecim Gemina je společnost věnující se studiu starověkého Říma, jeho historii, kultuře, národům a armádě. Legio Tredecim Gemina je přidružena k Nova Roma, mezinárodní organizaci, která se rovněž věnuje studiu starověkého Říma.

Zatímco Legio Tredecim Gemina má sídlo v oblasti Houston, Texas, naše členství je otevřené komukoli bez ohledu na to, kde se nachází. Členství je otevřené všem jednotlivcům. Legio Tredecim Gemina nediskriminuje na základě rasy (etnické příslušnosti), barvy pleti, pohlaví, věku, pohlaví nebo zdravotního postižení.

Legio Tredecim Gemina podporuje stipendium o starověkém Římě a jeho kultuře. Legio Tredecim Gemina se navíc podílí na římských rekonstrukcích v oblasti Texasu.

Legio XXX Ulpia Victrix je neformální sdružení římských re-enaktorů (z jižního Ontaria a
severovýchodní USA) založená v roce 2004 s cílem zobrazit všechny aspekty:
Římský civilní a legionářský život.

Účast rodiny je vítána a podporována.

Toto je stránka Legio XXX, 3. kohorty Fort Wayne, In, USA. Kromě hlavní stránky se podívejte také na mé stránky o výrobě římských bot:

Nova Roma (USA)-NOVA ROMA je organizace věnující se studiu a obnově starověké římské kultury. Od svého legendárního založení v roce 753 př. N. L. Do roku 330 n. L., Kdy přestal být centrem císařské autority, Řím stanovil standard a položil základy naší moderní západní civilizace. Řím civilizoval svět a my vidíme, že je třeba, aby tato božská mise začala znovu.
Společnost NOVA ROMA, založená 2 750 let po samotném Věčném městě, se snaží tato zlatá léta vrátit. Ale tam, kde naši předkové vnucovali svou vůli mečem a legiemi, máme v úmyslu dosáhnout stejného výsledku šířením znalostí a prostřednictvím vlastního ctnostného příkladu.

(USA, VA)-Od roku 1987 je Řím premiérovou bojovou jednotkou v SCA, Marklandu a Dagorhiru! Neklikejte na tlačítko java-script, jen přejděte na index jiný než java-stále mi zamkne počítač! (13. února.05)


Poznámky

 1. ↑ Edward Dabrowa, Legio X Fretensis: Prosopografická studie jejích důstojníků (I-III c. A.D.) (Stuttgart: Franz Steiner, 1993), s. 11
 2. ↑ J. Holland Rose, Středomoří ve starověkém světě, 2. vydání (Cambridge University Press Archive, 1934), s. 98
 3. AE1936, 18
 4. 123 Dabrowa, Legio X Fretensis, str. 12
 5. AE1933, 204
 6. ↑ Pace, H. Geva, „Tábor desáté legie v Jeruzalémě: Archeologické přehodnocení“, IEJ 34 (1984), str. 247-249.
 7. noha (atus) Aug (usti) noha (ionis) X Fret (ensis) et leg (atus) pr (o) pr (aetore) [pr] ovinciae Iudaeae, CILIII, 12117. Viz také CILX, 6321.
 8. ↑ Dabrowa, Legio X Fretensis, str. 51
 9. ↑ Dabrowa, Legio X Fretensis, str. 16
 10. ↑ Mor, M. The Second Jewish Revolt: The Bar Kokhba War, 132-136 CE. Brill, 2016. p334.
 11. ↑ Dabrowa, Legio X Fretensis, str. 17
 12. 12 Dabrowa, Legio X Fretensis, str. 18
 13. ↑Eusebius z Caesarea, Onomasticon.
 14. ↑ "praefectus legionis decimae Fretensis, Ailae", Notitia dignitatum in partibus orientis, XXXIV 30.
 15. ↑ Arubas, B. a H. Goldfus, „The Kilnworks of the Tenth Legion Fretensis“, v J. H. Humphrey (ed.) Římský a byzantský Blízký východ: Některé nedávné archeologické výzkumy, Časopis římské archeologie„Doplňková řada číslo 14.
 16. ↑Clermont-Ganneau Charles. Všimněte si památníků trois & & 233pigraphiques s rapportant au s éjour de la dixi ème l égion Fretensis en Israel. In: Comptes rendus des s éances de l'Acad émie des Inscription et Belles-Lettres, 16 ᵉ ann ée, 1872. pp. 158-170.

Blog Moutray ’s

Před Mariovými reformami v roce 104 př. N. L. Měla římská legie řadu standardů, orla, vlka, minotaura, koně a kance, které byly neseny před různými prvky legie (ačkoli nevíme, které ).

Orel byl vždy nejdůležitější, ale byl to Marius, který dal orlu přednost a ostatní zrušil.

Tyto standardy byly ‘ zvířecí totemy odrážející náboženské přesvědčení zemědělské společnosti ’ (Plinius Natural History 10,16 Keppie 1984).

Kanci jsou v ikonografii doby železné obecně důležití, jsou ‘agresivní, nezdolná a úžasná stvoření v zátoce, silná, nebojácná a destruktivní ’ (Green 1992) a jako taková není jejich přijetí ve vojenském kontextu nijak překvapivá.

Většina známých legionářských emblémů má zvěrokruhový původ, což odráží buď císařský původ (býk – legií III Gallica, IIII Macedonica, VII, VIII Augusta, X Gemina), nebo základ nebo reformaci za Augusta (kozoroh &# 8211 legií II Augusta, IIII Macedonica, IIII Scythica, XIV Gemina, XXI Rapax).

Legie XIII a možná XVI. Mají znak lva.

Zdá se, že jiné znaky odrážejí službu v Actiu nebo v jiných námořních bitvách občanské války. X Fretensis má delfína a galéru, mimo jiné XI a XXX mají Neptuna.

Objevuje se pegas pro II. Augustu a III. Augustu.

V Alaudae se chlubí slonem (z historické epizody).

VI Ferrata, vlk a dvojčata (a možná také býk).

Legio XII Fulminata má blesk, jak byste od názvu očekávali.

Podle Domaszewského (1885) kanec znamená boha Quirina, který měl být původem Sabine, boha s bojovými vlastnostmi vnímaného jako zosobnění zbožštěného Romula.

To bylo používáno jako odznak několika legiemi.
Noha Italica, noha II Adiutrix a noha X Fretensis to využily, stejně jako noha XX Valeria Victrix.


Obsah

Původ legie je nejistý, ale je známo, že Caesar našel devátou legii, která již sídlila v Galii v roce 58 př. N. L., Β ], kde zůstala během celého tažení galských válek.

Podle Stephena Danda-Collinse byla legie vznesena spolu s 6., 7. a 8. Pompeiem v Hispanii v roce 65 př. N. L. Γ ]

Caesarova devátá legie bojovala v bitvách Dyrrhachium a Pharsalus (48 př. N. L.) A v africkém tažení 46 př. N. L. Po svém konečném vítězství Caesar rozpustil legii a usadil veterány v oblasti Picenum. Δ ]

Po Caesarově atentátu Octavian vzpomněl na veterány z Deváté, aby bojovali proti vzpouře Sexta Pompeia na Sicílii. Poté, co porazili Sexta, byli posláni do provincie Makedonie. Devátý zůstal s Octavianem ve válce 31 př. N. L. Proti Marku Antonymu a bojoval po jeho boku v bitvě u Actia. S Octavianem jako jediným vládcem římského světa byla legie poslána do Hispanie, aby se zúčastnila rozsáhlé kampaně proti Kantábrijcům (25–13 př. N. L.). Přezdívka Hispana („umístěná ve Španělsku“) se poprvé objevila za vlády Augusta a pravděpodobně vznikla v této době. Poté byla legie pravděpodobně členem císařské armády v rýnské hranici, která bojovala proti germánským kmenům. Po opuštění oblasti východního Rýna (po katastrofě bitvy u Teutoburského lesa - 9 n. L.) Byla Devátá přemístěna do Panonie.

Invaze do Británie [upravit | upravit zdroj]

V roce 43 n. L. Se pravděpodobně zúčastnili římské invaze do Británie vedené císařem Claudiem a generálem Aulusem Plautiem, protože se brzy objevili mezi provinční posádkou. V roce 50 n. L. Byla Devátá jednou ze dvou legií, které porazily síly Caratacus u Caer Caradoc. Kolem roku 50 n. L. Postavila legie v Lincolnu pevnost Lindum Colonia. Pod velením Caesia Nasice potlačili první vzpouru Venutia mezi lety 52 a 57. Devátý utrpěl při vzpouře Boudice (61) vážnou porážku pod Quintusem Petilliusem Cerialis a později byl posílen legionáři z provincií Germania. Kolem roku 71 n. L. Postavili v Yorku (Eboracum) novou pevnost, jak ukazují nálezy razítek z míst. Ε ]

Zmizení [upravit | upravit zdroj]

Často se říká, že legie zmizela v Británii kolem roku 117 n. L. Ζ ] Η ] Je však známo, že jména několika vysokých důstojníků Deváté slouží u legie po c. 120 (např. Lucius Aemilius Karus, guvernér Arábie v letech 142/143), což naznačuje, že legie existovala i po tomto datu. Bylo navrženo, že legie mohla být zničena během povstání Bar Kochba v provincii Iudaea, nebo možná v pokračujícím konfliktu s Parthskou říší, ale neexistuje pro to žádný pevný důkaz. ⎖ ]

Poslední doložená aktivita Deváté v Británii je při přestavbě legionářské pevnosti v Yorku (Eboracum) v roce 108 n. L. Na kámen. Jeho další pohyby zůstávají neznámé, ale existují zásadní důkazy o přítomnosti Legie na nijmegenu (Noviomagus) v Nizozemsku v podobě dvou vyražených dlaždic, které evakuovala X Gemina. ⎗> jeho válka proti Chattim. Předpokládá se, že na problém mají vliv dvě pasáže ze starověké literatury. Důkazy o značných ztrátách vojsk v Británii poskytuje římský historik Marcus Cornelius Fronto, který sepsal v 160. letech n. L. A který utěšil císaře Marka Aurelia tím, že mu připomněl minulé tragédie: „Opravdu, když váš dědeček Hadrián držel císařskou moc, jaká velká množství vojáků bylo zabito Židy, jaké velké množství Britů “. ⎘ ] Podrobnosti o těchto obětech zůstávají neznámé, ale jak sám císař Hadrián navštívil Británii kolem roku 122 n. L., Protože „Britové nemohli být pod římskou kontrolou“, ⎙ ] je pravděpodobné, že Hadrián byl reakce na vojenskou katastrofu. ⎚ ] Je stejně pravděpodobné, že budova Hadriánovy zdi vyvolala v této oblasti potíže.

Devátý už v polovině 2. století rozhodně neexistoval, protože seznam legií sestavený za vlády císaře Marka Aurelia (161–180 n. L.) O něm nezmínil. Sheppard Frere, přední římsko-britský úřad, dospěl k závěru, že „jsou zapotřebí další důkazy, než bude možné říci více“. ⎛ ] Miles Russell (odborný asistent římské archeologie na univerzitě v Bournemouth) nicméně prohlásil, že „zdaleka nejpravděpodobnější odpovědí na otázku„ co se stalo Devátému “je, že bojovali a zemřeli v Británii a zmizeli v roce pozdní 110s nebo brzy 120s když provincie byla v nepořádku “. ⎜ ] ⎝ ]

Další spekulace o vážné britské válce za vlády Hadriána může podpořit náhrobek získaný z Vindolandy v Chesterholmu v Northumberlandu. Zde si muž připomněl, že Titus Annius, setník první kohorty Tungrianů, byl „zabit. válce “(in bello. interfectus). ⎞ ] Dále byl zřízen náhrobek z italského Ferentina Titovi Pontiovi Sabinovi, který mimo jiné velel oddílům legií VII Gemina, VIII Augusta a XXII Primigenia na „britské expedici“, přičemž posily na ostrov po (nebo dokonce během) velkého konfliktu, pravděpodobně na počátku vlády císaře Hadriána (117–138 n. l.). ⎟ ]


Reenactor se znakem legie VII Gemina - historie

S laskavým svolením přispěvatele Wikimedia Commons Elliotta Sadournyho

L'arco di Costantino è un arco trionfale a tre fornici (con un passaggio centrale affiancato da due passaggi laterali più piccoli), situato a Roma, a breve distanza dal Colosseo. Všechny důležité momenty přicházejí v úvahu, přičemž většina z nich přichází v úvahu pro své vlastní hudební nástroje, které jsou důležité a důležité [1]. Největší rozměry pro 21 metrů dlouhé, 25,9 metrové šířky a 7,4 metrů široké profi.

Další informace o památkách Costantino I contro Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio (28 ottobre del 312) e inaugurato ufficialmente il 25 luglio del 315 (nei decennalia dell'imperatore, cioè l'anniversario dei dieci potere) o nel 325 (vicennalia). La collocazione, tra il Palatino e il Celio, era sull'antico percorso dei trionfi.

L'arco è uno dei tre archi trionfali sopravvissuti a Roma, in via dei Fori imperiali: gli altri due sono l'arco di Tito (81-90 circa) e l'arco di Settimio Severo (202-203). L'arco, come anche quello di Tito, è quasi del tutto ignato dalle fonti letterarie antiche e le informazioni che si conoscono derivano in gran parte dalla lunga iscrizione di dedica, ripetuta su ciascuna faccia principale dell'attico.

All'epoca della costruzione dell'arco, Costantino non aveva ancora & quotufficializzato & quot la simpatia verso il Cristianesimo, nonostante la tradizione agiografica dell'apparizione della Croce durante la battaglia di Ponte Milvio l'imperation, che aveva ribad Romano nel 313, part sólo nel 325 al concilio di Nicea. Nedostatečná diskuse o instinktu divinitatis (& quotper ispirazione divina & quot) sull'iscrizione, è verosimile che all'epoca Costantino mantenesse perlomeno una certa equidistanza tra le religioni, anche per ragioni di interesse politico. Tra i rilievi dell'arco sono infatti presenti scene of various a divinità pagane (nei tondi adrianei) e busti di divinità sono presenti anche nei passaggi laterali, mentre altre divinità pagane erano raffigurate sulle chiavi dell'arco. Významné pergo, tra i pannelli riciclati da un monumento dell'epoca di Marco Aurelio, vennero tralasciati nel reimpiego proprio quelli che si riferiscono al trionfo e al Sacceio capitolino (che oggi sono ai Musei Capitolini), raffiguranti quind Stato pagana

Nel 1530 Lorenzino de 'Medici venne cacciato da Roma per aver tagliato per divertimento le teste sui rilievi dell'arco, che vennero in partte reintegrate nel XVIII secolo.

Nel 1960, durante i Giochi della XVII Olimpiade di Roma, l'arco di Costantino fu lo spettacolare traguardo della leggendaria maratona vinta a piedi scalzi dall'etiope Abebe Bikila.

Diskuse o datovém prostoru

Všechny základní podmínky pro výběr, výběr, výběr, výběr a další možnosti pro získání většího počtu adres Adriano a úspěšné pesimemente rimaneggiato in epoca costantiniana, con lo spostamento in fuori delle colonne, vnitřní a vnější průměr, větší počet centrálních pasáží, základní výbava a hlavní výbava, epos, costantiniana, maximální cena za vložení, vložení vkládání nových prvků. All'originaria decorazione del monumento aparterrebbero dunque i Tondi adrianei [2].

L'arco è costruito in opera quadrata di marmo nei piloni, mentre l'attico, che ospita uno spazio accessibile, è realizzato in muratura e in cementizio rivestita all'esterno di blocchi marmorei. Sono stati use indiferfferentemente marmi bianchi di different quality, reimpiegati da monumenti più antichi, e sono stati riutilizzati anche buona parte degli elementi architettonici e delle sculture della sua decorazione. L'arco misura 21 metri di altezza (con l'attico), 25,70 di larghezza e 7,40 di profondità. Středisko dálnice 6,50 metru a 11,45.

Nejvýznamnější archivní záběry, které se projevují více než jednou za dva roky, většina z nich získává další informace o dekorativnosti, přijďte o vítejte do centra, ozvučte model.

Základní prvky základního stavebního materiálu (základní údaje o jednotlivých prvcích), integrované kopírování jednotlivých prvků sporných sopra le colonne, přesnost přesahující velikost fronty a sui fianchi. Ancora di reimpiego sono i capitelli corinzi (semper di epoca antonina), i fusti rudentati in marmo giallo antico e le basi delle colonne (capitelli e basi delle retrostanti lesene sono invece copie costantiniane, mentre i fusti delle lesene, probabilmente di reimpiego quasi tutti sostituiti nei restauri settecenteschi). Di epoca domizianea, ma con rilavorazioni postupná, è anche il coronamento di imposta del fornice centrale.

Více než jedna centralizovaná centralizovaná centralizovaná centralizovaná knihovna (základní principy, základní, archivní a základní principy, archivní a koronární základní prvky) .

Al centro dei due lati dell'attico è presente la seguente iscrizione:

«IMP (eratori) · CAES (ari) · FL (avio) · CONSTANTINO · MAXIMO · P (io) · F (elici) · AVGUSTO · S (enatus) · P (opulus) · Q (ue) · R (omanus ) · QVOD · INSTINCTV · DIVINITATIS · MENTIS · MAGNITVDINE · CVM · EXERCITV · SVO · TAM · DE · TYRANNO · QVAM · DE · OMNI · EIVS · FACTIONE · VNO · TEMPORE · IVSTIS · REM-PUBLICT · VLTVS ARCVM · TRIVMPHIS · INSIGNEM · DICAVIT · »

«All'imperatore Cesare Flavio Costantino Massimo, Pio, Felice Augusto, il Senato e il popolo romano, poiché per ispirazione divina e per la grandezza del suo spirito, con il suo esercito rivendicò per mezzo di giusta guerra lo Stato tanto dal tiranno e, ad un tempo, da ogni fazione, dedicarono questo arco insigne per trionfi. »

Sull'iscrizione dell'attico la frase instinctu divinitatis (& quotper ispirazione divina & quot), nella terza riga, ha causato lunghe diskusi tra gli studiosi, in relazione alla posizione dell'imperatore nei confronti della religione cristiana e al racconto dello storico riferisce l'episodio dell'apparizione della croce a Costantino prima della battaglia contro Massenzio. Pravděpodobně se vyskytují všechny sutá volta: osvědčené úkoly při hledání, konfrontace rozdílů v náboženské monoteistice, hledání vědecké základny a ideologie základního imperiale, afinita ve snaze senso al culto dina Sol Invictus, mantiene ancora una certa equidistanza.

Další možnosti připojení k centrální síti (LIBERATORI · VRBIS e FVNDATORI · QVIETIS) e al di sopra dei fornici laterali (sulla facciata nord: VOTIS · X · VOTIS · XX e sulla facciata sud: SIC · X · SIC · XX ): queste ultime si riferiscono ai decennalia e ai vicennalia, ossia ai festeggiamenti per i dieci o venti anni di regno.

Lo schema decorativo dei rilievi si può riassumere in breve così (per gli accfondimenti si rimanda ai paragrafi successivi):

Nella parte più alta (l '& quotattico & quot) al centro dei lati maggiori compare un'ampia iscrizione, affiancata da coppie di rilievi dell'epoca di Marco Aurelio, mentre sui lati minori sono collocate lastrepertinenti ad un fregio di epoca traianea di lastre si trovano nel passaggio del fornice maggiore). V corrispondenza delle sottostanti colonne sono presenti sculture a tutto tondo dei Daci, in marmo pavonazzetto, semper di età traianea.

Al livello inferiore, sui lati principali, sopra i due fornici minori, sono collocate coppie di tondi risalenti all'epoca di Adriano, un tempo mergniciati da lastre di porfido. Lati minori allo stesso livello la serie dei tondi adrianei è Completeata con altri due tondi realizzati in epoca costantiniana.

Al di sotto dei tondi, è presente un plico fregio a bassorilievo, scolpito sui blocchi in epoca costantiniana, che prosegue sia sui lati lunghi che su quelli corti.

Všechny basorilievi si trovano al di sopra degli archi (Vittorie e Fiumi) e sui plinti delle colonne.

I rilievi riutilizzati richiamano le figure dei & quotbuoni imperatori & quot del II secolo (Traiano, Adriano e Marco Aurelio), a cui viene così assimilata la figura di Costantino a fini propagandistici: all'imperatore, impegnato a stabilire la legtimite di fronta Massenzio (tetrarca al pari di Costantino). V současné době se do Říma dostává velké množství volných míst, z nichž hlavní jsou hlavní města, pro které Costantino navrhuje ideologická řešení, která by měla přinést druhé světové války d.C.

Největší množství památek, které se dělí o jednu a druhou část, pravděpodobné a nejzásadnější, nejjednodušší a nejjednodušší způsob, jak si vybrat: Molto amati, le cui teste vennero rilavorate per dare loro le sembianze di Costantino, che si proponeva quindi come loro diretto erede. Nello scorepire le nuove teste (oggi in gran parte sostituite nei restauri settecenteschi, con alcune lacune come nei pannelli aureliani) alcune vennero dotate del nimbus (l'antenato dell'aureola), come mostrancu alcune tracce superstiti, a simboleggiare maiestas imperiale (pi tardi sarebbe diventato un simbolo di santità cristiana). Odměny za to, co se děje, jak to dopadne, scéna obětování prstenů a licencování Costanza Clora [3].

I rilievi si dispongono, insieme a quelli appositamente eseguiti all'epoca, in modo simmetrico sulle due facciate (nord e sud) e sui due lati corti (est ed ovest) dell'arco. Přijďte tipico negli archi romani decorati da rilievi, sulla facciata esterna (a sud) prevalgono scene di guerra, mentre sulla facciata interna (a nord), rivolta verso la città, scene di tempo.

Grande fregio traianeo e Daci dell'attico

Sull'arco sono reimpiegate in tutto otto lastre di un unico grande fregio di circa 3 m di altezza con scene di battaglia, in marmo pentelico (greco): coppie di lastre contigue compongono i quattro pannelli a rilievo, collocati sulle pareti laterali del fornice centrale e sui lati corti dell'attico. Všechny hlavní funkce Dacia (102–107) se dají prověřit z hlediska Foro di Traiano.

Kompletní výběr všech dalších podrobností v jednotlivých kategoriích Louvre, All'Antiquarium del Foro Romano e al Museo Borghese: la ricostruzione della sua lunghezza complessiva e l'individuazione della sua originaria collocazione sono tuttora Disc. Le teste dell'imperatore nelle lastre reimpiegate sull'arco sono state tutte rilavorate come ritratti di Costantino. Poslední sono ricomposti nella loro původních jednotek v Museo della Civiltà Romana a Roma.

Il fregio, nelle parti combacianti sull'Arco, raffigura (da destra a sinistra), la conquista di un villaggio dacico da parte della cavalleria e la fanteria romana che spingono i prigionieri in secondo piano i soldati, sullo sfondo delle capanne del villaggio, mostran naše mozaika má své barbari a prigionieri sono incalzati dall'altro lato da una carica della cavalleria guidata dall'imperatore stesso e seguito da signiferi e cornicini infine vi si vede Traiano che entra a Roma, incoronato da una Vittoria e portato verso la città dal della Virtus v abito amazzonico. Mnoho skladů, holubice a dico sono ben riconoscibili nei loro costumi, è stato confrontato coi rilievi della Colonna Traiana, arrivando a ipotizzare la presenza dello stesso maestro nelle due opere, anche se qui mancano gli intenti di fedele ricostruz temporale, nonostante alcune scene siano simili (scéna 51, Traiano riceve le teste di due capi daci e le scene di cavalleria alla carica). Vyberte si jednu z následujících možností, která vám pomůže s výběrem, siamo comunque di fronte a due contenuti diversi (narrativo-cronistico e celebrativo-simbolico) espressi con linguaggi differenti, nonostante alcuni nonfondibili tratti comuni come il Alcuni schemi compositivi e il ritratto dei barbari vinti come onorevoli avversari. La presenza della scena dell'adventus (& quotritorno & quot;), non presente nella Colonna, forma una sorta di continuazione del racconto delle imprese di Traiano.

Volně dostupné a & quotbaroccheggiante & quot; ).

Semper dal Foro di Traiano provengono le otto socha di prigionieri Daci in marmo pavonazzetto collocate su basamenti in marmo cipollino come decorazione dell'attico (testa e mani delle sculture e una delle figure per intero, in marmo bianco, sono dovute al restauro eseguito nel 1742 dallo sochař Pietro Bracci.

Otto rilievi circolari dell'epoca dell'imperatore Adriano di oltre 2 m di altezza sono collocati al di sopra dei fornici laterali, sulle due facciate, inserti a due due in un campo rettangolare che in origine era ricoperto da lastre di porfido. Všechny scény, jako jsou hlavní motivy a scénické scény, další scéna, všechna volta a další obrázky figurky Antinoo, il ragazzo amato da Adriano.

Raffigurano alternativní scéna di caccia (partenza per la caccia, cacce all'orso, al cinghiale, al leone) e scene di obeicio and divinità pagane, collegate ciascuna ad una delle cacce. Anche in questi tondi, in particolare su quelli collocati sulla facciata sud, le teste dell'imperatore sono state rilavorate: come ritratti di Costantino, nelle scene di obeicio, e di Licinio o di Costanzo Cloro nelle scene di caccia viceversa per i tondi collocati sulla facciata nord. Alle effigi di Costantino venne aggiunto il nimbus (aureola), spettante ormai alla maiestas imperiale. Diskutujte o svých zkušenostech, věnujte pozornost jednomu věnovanému ad Antinoo situato sul Palatino name probabile la provenienza dal tempio del Divo Traiano o da un arco posto all'ingresso del tempio stesso, per scene scene notpatibili con un monumento postumo. Nejnovější informace o tom, jak si vybrat, co dělat, co dělat, co dělat, co dělat, co dělat, dělat to, co dělat questa ipotesi [5].

La cronologia dell'opera è fissata tra il 130 e il 138 [6].

L'ordine attuale dei tondi sull'arco, che differentisce dall'originario ordine delle scene, è il seguente:

sulla facciata meridionale: Partenza per la caccia, Sacrificio a Silvano, Caccia all'orso, Sacrificio a Diana

sulla facciata osadentrionale: Caccia al cinghiale, Sacrificio ad Apollo, Caccia al leone, Sacrificio ad Ercole.

Affiancano l'imperatore nelle scene due o tre personaggi, a cavallo in due dei rilievi di caccia, e a piedi negli altri. Le composizioni sono attentamente studiate attorno alla figura imperiale e gli sfondi sono essenziali, secondo le convenzioni dell'arte ellenistica (fronde di alberi, un arco che simboleggia la partenza, ecc.). L'esecuzione è molto fine, come testimoniano i panneggi, le teste e la cura dei dettagli. Totalmente assente è l'enfasi e la partecipazione narrativa del fregio traianeo, risolta qui in una misurata compostezza. Il tema della caccia, che proprio Adriano riportò in voga, è connesso all'esaltazione eroica del sovrano secondo uno schema risalente a Alessandro Magno e tipico delle antiche civiltà orientali. Più incerto è il motivo della presenza dei quattro sacrifici

Pannelli di Marco Aurelio

Sull'attico, ai lati dell'iscrizione, sono murati otto rilievi rettangolari (alti più di 3 metri) che raffigurano diversi episodi delle imprese dell'imperatore Marco Aurelio contro i Quadi e i Marcomanni (definitivamente sconfitti nel 175). Le teste dell'imperatore sono state rilavorate anche in questo caso, come ritratti probabilmente di Costantino e Licinio (oggi le teste sono quelle del restauro del XVIII secolo e raffigurano Traiano, in quanto all'epoca i rilievi erano stati attribuiti all'epoca di questo imperatore). Fanno forse parte della serie altri tre rilievi analoghi[7] per dimensioni ma alcune con differenze stilistiche[8] oggi esposti a palazzo dei Conservatori. In ogni caso il medesimo soggetto delle imprese e la presenza fissa, alle spalle dell'imperatore, di un personaggio indicato come il genero e, per un certo periodo, successore in pectore di Marco Aurelio, Tiberio Claudio Pompeiano, fa propendere per un'origine comune dei rilievi[9].

L'attuale ordine dei rilievi sull'arco è il seguente (sulla base della ricostruzione delle guerre marcomanniche):

Sulla facciata meridionale, da sinistra a destra:

Rex datus (presentazione all'imperatore di un capo barbaro sottomesso): Marco Aurelio, accompagnato da Pompeiano, presenta al gruppo dei barbari il nuovo re tributario a lui sottomesso (Furzio?) Pompeiano è dietro di lui e sullo sfondo si vedono un edificio da accampamento e, dietro ai barbari, aquiliferi con insegne.

Captivi (prigionieri condotti all'imperatore): Marco Aurelio e Pompeiano, su un basso tribunal alla presenza di soldati con vessilli, condannano un principe barbaro (dai capelli folti e corvini), che viene spinto verso di loro con le mani legate sulla schiena sullo sfondo è rappresentato un albero. La cosa curiosa è che i soldati che accompagnano i prigionieri sembrano appartenere, sulla base dei simboli contenuti sugli scudi, alla legio I Adiutrix (di stanza a Brigetio al tempo di Marco Aurelio) o alla legio II Adiutrix (di stanza ad Aquincum). Si tratterebbe, pertanto, di un capo dei Quadi (Ariogeso?), che si trovavano proprio di fronte al tratto di limes danubiano compreso tra le due fortezze legionarie, al tempo delle guerre marcomanniche.

Adlocutio (discorso ai soldati): L'imperatore parla i soldati dal suggesto dietro di lui c'è Pompeiano.

Lustratio (sacrificio al campo): Marco Aurelio, vestendo la toga sacrificale celebra un suovetaurilia su un altare mobile, assistito da un camillo e circondato dai soldati, i signiferi e i tubicini alle spalle di Marco, tra due aquiliferi, si vede Pompeiano.

Sulla facciata settentrionale, sempre da sinistra a destra:

Adventus (arrivo dell'imperatore a Roma): Marco Aurelio, sulla cui testa vola una Vittoria con un serto, è affiancato da Marte e da Virtus, che lo invitano nella Porta Triumphalis in secondo piano si vedono le divinità dei templi presso la porta (oggi area sacra di Sant'Omobono): la Mater Matuta e la Fortuna Redux, mentre il tempio sullo sfondo è quello di Fortuna, a sinistra.

Profectio (partenza da Roma): l'imperatore è in abito da viaggio e si trova tra il Genius Senatus e il Genius Populi Romani (a sinistra) e un gruppo si soldati con vessilli (a destra) in basso la figura sdraiata è una personificazione di una via che invita l'imperatore sullo sfondo soi distingue la Porta Triumphalis oltre il profilo della testa di Marco Aurelio (restaurata) si vede il volto di Pompeiano.

Liberalitas (distribuzione di denaro al popolo): l'imperatore in toga siede sulla sella curulis, collocata su un altissimo podio, sul quale sono anche un inserviente che dispensa il materiale del congiarium (a sinistra) e un togato ben caratterizzato fisiognomicamente, forse il prefetto Urbi Lucio Sergio Paulo alle loro spalle si trovano due figure su un gradino (quella di destra è Pompeiano, l'altro forse Claudio Severo, pure genero di Marco Aurelio e console) e un colonnato di sfondo, forse la basilica Ulpia in basso si trovano le figure del popolo, compresi alcuni bambini, tra le quali spiccano per originalità compositiva la figura di spalle che guarda in alto e l'uomo col figlio a sedere sulle spalle.

Submissio o Clementia (sottomissione di un capo barbaro): L'imperatore, con dietro Pompeiano, è su un alto podio davanti ai soldati e agli aquiliferi con signa, e con un gesto di clemenza assolve un principe barbaro che protegge il figlio giovinetto con un braccio sulla spalla.

I dodici rilievi originari provenivano forse da un arco, oggi scomparso, dedicato a Marco Aurelio sul Campidoglio. In alternativa sono stati collegati al complesso celebrativo eretto in onore dell'imperatore dal figlio Commodo nel Campo Marzio di cui oggi rimane la Colonna Antonina e a cui forse apparteneva anche la celebre statua equestre di Marco Aurelio bronzea, oggi collocata al centro di piazza del Campidoglio a Roma.

L'ordine dei pannelli nel monumento originario era diverso da quello odierno sull'arco, dove i rilievi furono collocati seguendo non tanto un ordine narrativo, quanto la suddivisione delle due facciate per le tematiche di guerra (a sud) e di pace (a nord) e ricercando inoltre effetti di insieme, come ad esempio per l'accostamento degli episodi della partenza (Profectio) e dell'arrivo (Adventus), che presentavano in tal mondo un continuo sfondo di edifici. I pannelli, attribuiti al cosiddetto Maestro delle Imprese di Marco Aurelio, sono tra le opere più significative della svolta nell'arte all'epoca di Commodo: in queste opere lo spazio è concepito per essere compatibile con il punto di vista dell'osservatore e gli elementi del rilievo sono disposti come se tra di essi circolasse veramente l'atmosfera (come nei vessilli che penzolano davanti alle architetture di fondo), secondo una spazialità inesistente nel mondo greco e sperimentata a Roma già nei rilievi dell'Arco di Tito, anche se in maniera meno coerente. L'anonimo artista era padrone della tecnica ellenistica, dal cui solco comunque non si allontanò, piegandola però a nuovi valori formali tipicamente romani. Nei suoi rilievi è presente anche la pietà e il coinvolgimento per la condizione dei vinti (come nella Colonna Traiana): esemplare è il gruppo del rilievo VII dove si vede un capo barbaro supplice e infermo, sorretto da un giovinetto.

Le scene sono di tipo onorario, non trionfale, in quanto il Senato non stabilì il trionfo per l'imperatore al ritorno delle campagne del 171-172 dall'analisi delle scene trattate i rilievi sono databili al 173 e si spingono a descrivere eventi futuri, immaginati dai senatori, come la scena della Liberitas, che di fatto non ebbe luogo.

Sono di restauro nei rilievi le otto teste dell'imperatore (Costantino), e altre teste mancanti dei personaggi, eseguite nel 1742 dallo scultore Pietro Bracci.

Sui lati corti dell'arco il ciclo è completato da due tondi appositamente scolpiti per l'arco all'epoca di Costantino sul lato est il Sole-Apollo sulla quadriga sorge dal mare, mentre sul lato ovest la Luna-Diana guida invece una biga che si immerge nell'Oceano: i due rilievi inquadrano la vittoria dell'imperatore in una dimensione cosmica.

Al di sopra dei fornici laterali e sotto i tondi adrianei, un fregio continuo (alto poco meno di 1 m) che prosegue anche sui lati corti del monumento con il raccordo di elementi angolari, fu scolpito all'epoca di Costantino direttamente sui blocchi che compongono la muratura, leggermente sporgenti. L'opera è una delle più significative dell'arte costantiniana perché mostra con estrema chiarezza una serie di elementi di rottura rispetto alla tradizione classica antecedente.

Il racconto, che riguarda gli episodi della guerra contro Massenzio e la celebrazione della vittoria di Costantino a Roma, inizia sul lato corto occidentale e prosegue girando intorno all'arco in senso antiorario per terminare all'angolo nordoccidentale:

Partenza da Milano ("Profectio"), sul lato occidentale, al di sotto del tondo con Luna-Diana: Costantino è seduto su un carro con cathedra ed è preceduto dalle truppe a piedi e a cavallo (nelle quali si riconoscono dall'equipaggiamento i legionari regolari e gli ausiliares, con l'elmo cornuto e coi dromedarii) alcuni soldati recano in mano statuette di Sol Invictus e di Victoria

Assedio di Verona ("Obsidio"), sul lato meridionale: Costantino si vede sulla sinistra tra due protectores divini lateris, mentre una Vittoria volante lo incorona al centro figura il gruppo dei soldati assedianti (legionari, cornuti e arcieri mauri) a sinistra le mura della città (rimpicciolite) oltre le quali sporgono gli assediati, composti da truppe pretoriane (alcuni sono pronti a lanciare pietre contro gli assalitori) un soldato di Costantino si aggira sotto le mura visto dai nemici e un altro soldato sta precipitando a capofitto dalle fortificazioni.

Battaglia di Ponte Milvio ("Proelium"), sul lato meridionale: all'estrema sinistra si vede il ponte Milvio con una personificazione del Tevere che si affaccia mentre i soldati di Costantino passano tra la Virtus e la Vittoria seguono il massacro e l'annegamento dei cataphractrarii di Massenzio da parte della cavalleria costantiniana all'estrema destra i trombettieri dell'esercito vincitore richiamano le truppe.

Arrivo a Roma ("Ingressus"), sul lato orientale: la scena, che fa pendant con la partenza sul lato opposto dell'arco, mostra l'ingresso dell'imperatore nell'Urbe (avvenuto il 29 ottobre 312) l'imperatore sul carro si trova alla sinistra e incede verso la porta della città preceduto dai cavalieri con berretto pannonico, fanti con le armi o con le insegne e dai cornicines, ovvero le truppe palatine, legionarie, cornuti ed arcieri mauri.

Discorso dai "rostra" nel Foro Romano ("Oratio"), sul lato settentrionale: la scena ha luogo nel Foro Romano e sullo sfondo sono probabilmente riconoscibili la basilica Iulia, l'arco di Tiberio, i Rostri col palco imperiale, il monumento del decennale dei Tetrarchi e l'Arco di Settimio Severo l'imperatore (mutile della parte superiore) si trova assiso al centro, in posizione rigidamente frontale e ingrandito gerarchicamente la folla e i lati del foro sono composti in prospettiva ribaltata ai lati del palco si trovano le statue di Adriano, a destra, e Marco Aurelio, a sinistra.

Distribuzione di denaro al popolo (Congiarium o Liberalitas), sul lato settentrionale: l'episodio avvenne il 1º gennaio 313 e nel rappresentarlo vennero usati addirittura cinque moduli di proporzione gerarchica: 1) L'imperatore è seduto al centro sul trono, in rigida posizione frontale, e sovrasta 2) i personaggi del seguito sulla stessa loggia, a loro volta più grandi dei 3) funzionari nella loggia poi si osservano dei 4) personaggi in toga contabulata in basso vicino all'imperatore (supplici o che prendono con le mani velate il donativo dalle mani dell'imperatore) 5) nella fascia inferiore è rappresentata la massa anonima dei beneficianti questi ultimi sono colti con la mano alzata per ricevere e sono rappresentati con una prospettiva ribaltata che rigira le figure che dovrebbero stare di dorso. Nelle logge sopraelevate con aulea (forse la porticus Minucia o il Foro di Cesare) si vedono i funzionari che registrano le elargizioni e che prelevano il denaro dai forzieri.

Il fregio costantiniano, da leggere secondo una narrazione continua, marcata dalla successione dei singoli episodi, prosegue in questo senso la tradizione romana del rilievo storico, e tuttavia se ne distacca nettamente dal punto di vista stilistico, segnando l'abbandono del naturalismo di origine ellenistica a favore di un più marcato carattere simbolico. Le figure sono più tozze, con le teste leggermente sproporzionate rispetto ai corpi. Le scene sono di massa, affollate di personaggi e denotano una perdita di interesse verso la figura individuale isolata tipica della visione artistica greca. In crescita rispetto alla tradizione precedente è il ricorso al trapano, che crea scavature più profonde, quindi ombre più scure in netto contrasto con le zone illuminate. Privilegiando la linea di contorno rispetto ad una reale consistenza volumetrica, e i volti con gli occhi grandi e sbarrati sono segnati da un marcato espressionismo.

Nella scena dell'Oratio l'imperatore si erge seduto al centro in posizione rialzata sulla tribuna, l'unico in posizione frontale (a parte le due statue dei suoi predecessori), acquistando una valenza sacrale, come di una divinità che si mostri ai fedeli isolata nella sua dimensione trascendente e sacrale, sottolineata anche dalle dimensioni leggermente maggiori della sua figura. Si tratta infatti di uno dei primissimi casi a Roma di proporzioni tra le figure organizzate secondo gerarchia (una caratteristica tipica della successiva arte paleocristiana e medievale): la grandezza delle figure non dipende più dalla loro posizione nello spazio, ma dalla loro importanza.

Un altro elemento interessante è la perdita dei rapporti spaziali: lo sfondo del rilievo mostra i monumenti del foro romano visibili all'epoca, ma la loro collocazione non è realistica rispetto al sito sul quale si svolge la scena (i rostra), anzi sono collocati allineati e paralleli alla superficie del rilievo. Ancora più inconsueta è rappresentazione in "prospettiva ribaltata" dei due gruppi laterali di popolani, che dovrebbero stare teoricamente davanti alla tribuna ed invece sono ruotati e schiacciati ai due lati.

Sono tutte, queste, caratteristiche dell'arte tardoantica, che anticipa le realizzazioni dell'arte medioevale e a sua volta era in parte stata anticipata dalla corrente artistica "plebea" e "provinciale" che si intreccia con l'arte ufficiale lungo tutta l'evoluzione dell'arte romana: in questo periodo storico questa forma di arte giunge a Roma, perché la stessa classe dirigente (proprietari terrieri, ricchi mercanti ed ufficiali), compresi gli stessi imperatori proviene dalle province.

L'allontanamento dalle ricerche naturalistiche dell'arte greca portava d'altro canto una lettura più immediata ed una più facile interpretazione delle immagini. Per lungo tempo questo tipo di produzione artistica venne vista come chiaro esempio di decadenza, anche se oggi studi più ad ampio raggio hanno dimostrato come queste tendenze non fossero delle novità, ma fossero invece già presenti da secoli nei territori delle province e che il loro emergere nell'arte ufficiale fu il rovescio di un processo di irradiazione artistica dal centro verso la periferia con l'inevitabile ritorno anche in senso opposto delle tendenze dalle periferie al centro (verificatorsi anche in altre epoche storiche).

Altri rilievi costantiniani

Altre decorazioni scultoree eseguite in epoca costantiniana sono:

i rilievi sui plinti delle colonne, accoppiati simmetricamente e raffiguranti:

sul fronte Vittorie (che scrivono su scudi o reggono rami di palma) e trofei con barbari orientali e nordici prigionieri

sui lati dei fornici laterali Prigionieri nordici e orientali da soli o con soldati romani

sui lati del fornice centrale Soldati coi "signa" o Sol Invictus e Victoria

gli otto busti su lastre inseriti nella muratura dei passaggi laterali (non tutti conservati), con ritratti imperiali e figure di divinità

le Vittorie alate con trofei e i Geni delle Stagioni nei pennacchi (spazi triangolari di risulta) del fornice centrale

le personificazioni di fiumi nei pennacchi dei fornici laterali

le sculture delle chiavi d'arco con raffigurazioni di divinità: sui fornici laterali Marte, Mercurio, Genius populi Romani sul fornice centrale Roma e Quies Rei Publicae.

Le figure allegoriche costantiniane sono nello stile classicista del recupero della tradizione figurativa voluto da Costantino, ma il loro contenuto è svuotato, la forma denota ormai stanchezza (come era accaduto nella base dei Decennalia di Diocleziano), il volume è appiattivo e la resa scivola facilmente nel disegnativo e calligrafico (si vedano ad esempio i panneggi delle Vittorie). Rispetto al fregio storico, animato dalla viva stereometria dell'epoca tetrarchica, si nota uno stile diverso, anche se nel complesso tutti i rilievi costantiniani sembrano usciti dalla stessa officina urbana, dalla quale dovettero anche uscire le maestranze impegnate nella decorazione della basilica di Massenzio, di alcuni sarcofagi pagani e cristiani (come il Sarcofago dogmatico), per tutto il primo trentennio del IV secolo


Byzantská armáda

Historici byli po staletí vzrušeni samotnou myšlenkou římských legií. Díky tomu, že byly legie organizovány jako identifikovatelné jednotlivé jednotky, byly bitvy mnohem zajímavější. Nedostatek řádné vojenské historie ve východořímské/byzantské době pramení nejen z nedostatku záznamů, ale také z nedostatku těchto identifikovatelných vojenských jednotek. Bez legií se historie stala pro veřejnost o něco méně „sexy“.

Legio V Macedonica získává „cenu“ historie za nejdelší existující legii. Ale bylo to?

Jak se dostanete hlouběji do byzantského období, pořádných záznamů o vojenských událostech je stále méně. V té či oné podobě je velmi možné, že několik římských legií přežilo do 60. let stejně jako Legio V. Jednoduše nevíme.

Pokud víme, Legio V Macedonica byla poprvé organizována kolem roku 43 př. N. L. Konzulem Gaiusem Vibiusem Pansou Caetronianem a Octavianem. Symbolem jednotky byl býk, ale byl také použit orel.

Neexistují žádné záznamy o prvních desetiletích existence legie. Známe další dvě legie, V Urbana a V Gallicia, které mohly být připojeny k naší jednotce nebo dokonce k dřívějším názvům jednotky.

Legio V s největší pravděpodobností bojovalo v roce 31 př. N. L. V klíčové bitvě u Actia. Poté byla jednotka přesunuta do římské provincie Makedonie, kde získala své jméno.

Kromě Makedonie zajišťovala legie také jednotky pro základny v provinciích Moesia a Dacia.

V roce 62 n. L. Byly některé jednotky (Vexillationes) poslány do Arménie k boji proti Peršanům. Po římské porážce v Rhandeii byla celá legie odeslána na východ spolu s dalšími třemi legiemi, přičemž vítěz byl proti Peršanům.

Legie byla stále na východě s Velká židovská vzpoura proběhla v roce 66 n. l. Císař Nero přidělil legii V Macedonica, X Fretenisi a XV Apollinaris, aby potlačili vzpouru pod velením Titus Flāvius Vespasiānus.

V. Macedonica dobyla horu Gerizim od rebelů. Legie nějakou dobu pobývala v oblasti Emauz, aby zajistila mír. Byly nalezeny náhrobky několika členů legie. Poté, co byl jejich velitel Vaspasian prohlášen císařem, se legie konečně vrátila na svou základnu v Moesii poté, co byla pryč 10 let.

V roce 101 se legie přesunula na sever do Dacie, aby pomohla ve válce císaře Trajana s dobytím. V roce 106 byla na konci války legie umístěna v Troesmis poblíž delty Dunaje, aby sledovala jeden z neklidných kmenů v této oblasti.

V průběhu let byly dílčí jednotky legie odděleny, aby znovu bojovaly proti Peršanům a znovu do Judeje, aby potlačily další židovskou vzpouru.

Jednotky V Macedonica s jednotkami I Italica a XI Claudia se střídaly při střežení římských měst na Krymu.

Dělníci ve zlatých dolech Dacie se vzbouřili a najali si žoldnéřskou armádu. V. Macedonica porazila rebely. Za odměnu v roce 185 nebo 187 udělil císař Commudus legii titul Pia Constans (Věrný a spolehlivý) nebo Pia Fedelis (Věrní a loajální).

Kliknutím mapu zvětšíte.
.
Legio V bylo posláno na východní frontu do boje
Římsko -parthská válka 58 - 63 n. L., Která měla pomoci vynutit si zpět
rostoucí síla Peršanů v Arménii.

/>
Legio V Macedonica
Pátá makedonská legie (Legio V Macedonica) z Petrohradu v Rusku byla založena v roce 2002 s cílem rekonstruovat nejen každodenní život římských legionářů a občanské společnosti, ale také atmosféru starověkého Říma
Fotografie - legvmac.ru

Uniforma vojáka z pozdější doby východního Říma.

Střední doba římská

V Macedonica vstoupila do politiky a podpořila Septimiuse Severa při jeho vojenském svržení vlády a podporovala jej jako císaře, dokud jeho vláda neskončila v roce 211. Smíšená jednotka naší legie a XIII. Geminy doprovázela Severuse do Říma a bojovala s ním proti rebelům a proti Peršanům .

Během třetího století získala legie mnoho vyznamenání. Císař Valerian (253-260) udělil legii titul Pia III Fidelis III (Třikrát věrný a loajální). To znamená, že již byli oceněni Pia II ale nevíme kdy. Titul jim dal Valerianův syn Gallienus Pia VII Fidelis VII.

Tato vyznamenání si jednotka možná vysloužila za svoji mobilní jízdní jednotku, která bojovala proti uchvatitelům a v Galii porazila galského císaře Victorina.

Vzor štítu Legio V Macedonica
na počátku 5. století

V roce 274 n. L., Když se císař Aurelian vzdal Dacie, se legie potřetí vrátila na balkánskou základnu Oescus. Legie pomohla člověku ostatním limety pevnosti jako Cebro, Sucidava a Variniana.

Jezdecká jednotka legie byla císařem Diokleciánem přidělena jako součást centrální mobilní zálohy římské armády.

V roce 293 byla jízdní jednotka poslal do egyptského Memphisu. Ale když byli Římané v roce 296 poraženi sásánovskými Peršany, jednotka byla převezena do invaze do jižní Mezopotámie.

Po podepsání mírové smlouvy se jednotka vrátila do Egypta, kde zůstala až do počátku 400.

Východní římské období

17. ledna 395 n. L. Zemřel císař Theodosius a vidíme zrod východní římské říše. Smrt císaře vedla ke konečnému rozdělení říše na dvě politické entity, Západ ( Occidentale ) a východ ( Orientale ).

Už by V Macedonica nebyla vyzvána ke kampani v Galii nebo Itálii. Objednávky nyní přicházely výhradně z Konstantinopole a obrana východu byla hlavní starostí.

Nedošlo k náhlé změně. Po mnoho dalších desetiletí by východní římská armáda nevypadala a nejednala příliš odlišně od svého západního protějšku bojujícího proti barbarským invazím v Galii a Itálii. Jakékoli změny ve struktuře jednotek, uniformách a taktice by byly velmi postupné. Východní římská vojenská evoluce by byla založena na změnách ekonomiky a typů nepřátel, kterým čelili.

Část zdi legionářské pevnosti
Oescus - domov V Macedonica
S 100 000 obyvateli bylo domovem pevnostní město Oescus na Dunaji
pro Legio V Macedonica a hlavní ekonomickou a vojenskou silnou stránkou říše.

V tomto bodě římské historie jsou záznamy vojenských akcí a jednotlivých jednotek přinejlepším tenké. Víme, že V Macedonica pokračovala, ale detaily válek a bojů zmizí.

Legie by se stala jednotkou Comitatenses pod Magister Militum per Orientis. Nebyli považováni jen za posádku limety vojsko. Byly použity jako mobilní jednotky, které bylo možné spěchat do nebezpečných míst.

Připojte se k armádě a podívejte se na svět. Zdá se, že se za Konstantinopole nic nezměnilo. Poté, co je v Sýrii nyní nalezeno 400 vojáků n. L. Z legie.

Hlavní základna legie Oescus byla na Dunaji, který byl také nulová základna pro nekonečné barbarské invaze Huny, Avary a dalšími kmeny.

Opět nám chybí správná vojenská historie z tohoto období a boje na Dunaji u Legia V by byly zajímavým čtením.

V roce 411 n. L. Na Balkán vtrhli Hunové. Tito barbaři sestoupili na základnu Legio V v Oescusu a zničili město. A toto jednoduché prohlášení o významné události je vše, co nám historie říká.

Na základě předchozích zpráv byly jednotky Legio V rozloženy na několik různých pevností. Můžeme tedy předpokládat, že alespoň část legie byla ve městě zničena nebo nucena ustoupit tváří v tvář Hunům. Ostatní jednotky by přežily.

Legio V Macedonica je zmíněna v egyptských nápisech ve městech Antaeapolis a Heliopolis.

Poslední nápis je datován 635 nebo 636 n. L.

Osud Legio V Macedonica

Máme tedy období od Hunské invaze do tohoto bodu v Egyptě, kde 225 let prošli s nulovými informacemi o kampaních legie.

Pokud hlavní část legie na Balkáně přežila invazi Hunů, její jednotlivé jednotky mohly být pohlceny jinými římskými pohraničními silami. Pokud by legie pokračovala víceméně neporušená, nemáme o ní žádný záznam.

Nejatraktivnějším možným příběhem je tato poslední římská legie shromažďující své síly v Egyptě bojovat svůj poslední boj v roce 637 proti militantním muslimským arabským útočníkům.

Představivost stoupá a myslí na tyto přesile mužů, kteří vysoko drží svůj býčí prapor a pochodují na smrt při poslední obraně západní civilizace a římské říše.


Moutray’s Blog

Prior to the reforms of Marius in 104BC the Roman legion had a variety of standards, the eagle, the wolf, the minotaur, the horse and the boar which had been carried in front of different elements of the legion (though we do not know which).

The eagle had always been the most important, but it was Marius who gave pre-eminence to the eagle and abolished the others.

These standards were ‘animal totems reflecting the religious beliefs of an agricultural society’ (Pliny Natural History 10.16 Keppie 1984).

Boars are important generally in Iron Age iconography, they are ‘aggressive, indomitable and awsome creatures at bay, strong, fearless and destructive’ (Green 1992) and as such their adoption in a military context is unsurprising.

Most of the known legionary emblems are zodiacal in origin, reflecting either a Caesarian origin (the bull – legions III Gallica, IIII Macedonica, VII, VIII Augusta, X Gemina) or a foundation or re-formation under Augustus (capricorn – legions II Augusta, IIII Macedonica, IIII Scythica, XIV Gemina, XXI Rapax).

Legions XIII, and perhaps XVI, have a lion emblem.

Other emblems seem to reflect service at Actium, or in other sea-battles of the civil war X Fretensis has a dolphin and galley among others XI and XXX have Neptune.

The pegasus appears for II Augusta and III Augusta.

V Alaudae boasts an elephant (from a historical episode).

VI Ferrata, the wolf and twins (and perhaps a bull also).

Legio XII Fulminata has a thunderbolt, as you would expect from the name.

According to Domaszewski (1885) the boar signifies the god Quirinus, thought to be originally of Sabine origin, a god with martial qualities seen as the personification of the deified Romulus.

It was used as an insignia by several legions.
Leg I Italica, leg II Adiutrix and leg X Fretensis all made use of it as well as leg XX Valeria Victrix.

Další čtení
Domaszewski, A.von, 1885. Die Fahnen in römischen Heere. Wien.
Reinach, A.J., 1910. ‘Signa Militaria’ in Daremberg-Saglio, Dictionnaire des Antiquités iv.2, 1307-25
Ross, A., 1967. Pagan Celtic Britain ‘The Boar’ 308-321
Toynbee, J.M.C., 1973. Animals in Roman Life and Art. ‘Boars and Pigs’ 131-136
Green, M.J., 1992. Animals in Celtic Life and Myth.

Heraldic

Valeria is to be derived from valeo (which the Oxford Latin Dictionary defines as “to possess, or have predominance in, military or political power, resources, etc.”) and personifies the qualities of strength and well-being, luck and good omen,

Reference: R. McPake, (1981). “A Note on the Cognomina of Legio XX.” Britannia, 12, 293-295.

Moutray of Roscobie – Flickr

Seafield Tower , Fife – on Flickr

Arthurs Seat and Seafield Tower

The Moultrays were Lords of Markinch from the 14th century at least and later added the title of Seafield, a castle between Kirkcaldy and Kinghorn.

They appear from a charter of 1512 to have been infeft to Henry Wardlaw of Torry12 who would also have been the feudal superior of the Dalginch lands.

This may indicate that the Moultray lands referred to in the Wardlaw document (Easter Markinch (Est-Markinch), Nether Markinch (Nethir Markinch), Bighty, Pittenhaggles (Pettinhaglis), Inchunie (Inchehony) and 6 acres of Dalginch meadow) were at that time contained within the larger barony of Torry, as indeed was Dalginch itself.

The barony of Dalginch therefore seems to have been absorbed into the larger barony of Lochore (later Torry) at the same time as Moultray, baron of Markinch was assembling land and developing its separate as a separate barony in its own right.

It was a barony carved out of the landholdings around the town of Markinch and tied in to a separate landholding on the coast at Seafield near Kirkcaldy, giving them access to the Forth and across it to the Capital.

Many generations of Moultays are recorded, Lords of Markinch and Seafield (their coastal stronghold), but their name was eclipsed by the Leslie-Melvilles, Earls of Leven who ended up in possession of their lands.

The Moultrays moved their family seat to an estate near Dunfermline “Lords of Rescobie formerly of Markinch” and were represented in Markinch by a family members down to the mid 19th century. 22 Their last landed links with Markinch were in the areas of Bighty and Markinch Law, lands that the Earl of Leven eventually came to possess.

Archibald Erskine & Anne Moutray ( Ancestress )

Archibald Erskine, M.A., coll or inst. Nov. 30 (F.F.), ind.
Feb. 10, 1629/30, insta. as Preb. Feb. 10 (R.V., see also S.PJ-
1625, P- 625).

He is named as the 3rd Prebendary,
being R-Tullycorbet in 1629 an< ^ x ^3 King’s Letters, but in 1631 as the
2nd Preb. being R. Devenish.

He got a grant of a glebe in Devenish Feb. 29, 1631/2 (Morrin iii, 592) and also a grant of a glebe in
Inishmacsaint of which he was also R. from 1629.
He held the R. & V. Erriglekeerogue (of which his father was Patron) also from 1633-1662 (see
Armagh Clergy, p. 29 ) and may have held the R. Galloon in 1637
( see Chancellors under Margetson.)

He defended the Castle of Augher against the rebels m 1641, and is greatly praised for the same in A Letter to the House of Commons by Colonel Awdley Mervyn (Lond. 1642).

He was s. and heir of Sir James Erskine by Mary, dau. of and co-heir of Adam Erskine,
of Cambuskenneth.
Was ord. D. and P. 9., Dec., 1623, by Abp. Hamilton.
He m. (i) Beatrix, dau. of Bp. Spottiswoode (see Bishops above)
m. (2) Letitia, dau. of Sir Paul Gore, Bart.

He d. at Augher Castle in 1645.
and Admin, of his estate was granted to his dau., Mary (wife of William) Richardson, 8 Oct. ? 1662.

An Ulster Inquisitional.
1661 states that she was 18 years old at her father’s death and not married.
She seems to have married in 1659 (Mar. Sett) . Admin . of his estate was re-granted to another
dau., Anne Moutray (ancestress of the Moutray family) on 22 June, 1663

Castles associated with Moutray – Augher Castle

Margaret Moutray of Favour Royal , Co Tyrone – Married Sir J. M. Richardson Bunbury, Bart.

(A), Sir James Richardson, later Richardson-Bunbury, 2nd Bart (b 1781, d 04.11.1851) had issue. m. (23.06.1810) Margaret Moutray (d 1870, dau of John Corry Moutray)

Augher Castle, County Tyrone

The castle dismantled by order of parliament, and continued in a state of dilapidation and neglect till 1832, when it was restored and a large and handsome mansion built adjoining it by Sir J. M. Richardson Bunbury, Bart.

The ancient building consisted of a pentagonal tower surrounded by a wall 12 feet heigh and flanked by four circular towers the wall has been removed, but one of the round towers has been restored and the entrance gateway has also been removed and rebuilt on an elevated situation commanding some fine views, in which the remains of the old castle form an interesting object: the mansion is situated in a well-wooded demesne of 220 acres, and upon the margin of a beautiful lake.

Windsor Hill Plantation

Windsor Hill Plantation, steeped in the history and traditions of the South of another day, was the home of one of the best known and highly respected heroes of the American Revolution

General William Moultrie was born in Charleston in 1731, and entered the Continental Army at the start of the Revolution.

His military history was impressive he was made Brigadier General following his brilliant defense of Charleston against the British fleet on June 28th, 1776.

It was this event, neglected in American History, that, when reported to Continental Congress on July 19, 1776, gave heart to those forefathers of the nation to sign and ratify a document that had lain dormant since first adopted 15 days earlier – the Declaration of Independence.

General Moultrie again defeated the British at Beaufort, South Carolina.

When Charleston fell to the British in 1780, he was taken prisoner, to later be exchanged for a distinguished British General, John Burgoyne.

General Moultrie received many recognitions during his military career, among them being the re-naming of Fort Sullivan to Fort Moultrie.

He was elected Governor of South Carolina in 1785, and again in 1789.#

When he died, on September 27, 1805, he was buried in the family burial ground at Windsor Hill Plantation.

In 1977 his remains were reinterred at Fort Moultrie, the historical fort which was also renamed in his honor.

But Windsor Hill Plantation will remain a living memorial to the man who served with distinction and honor during the formative years of a great nation – the United States of America.

[End of words engraved on monument seen at the entrance to Windsor Hill Plantation]

Moutray Barony – Clogher ( Clogh-Oir )

Barony
Clogher.
“Clogher is so named after the keeping-place Clogh-Oir, the ‘Gold Stone’, a gold covered Pagan image.
In the sixth century it was the centre of the kingdom of Oriel.
Behind the cathedral is the hill-fort of Rathmore, inauguration place of the kings of Oriel” (Pennick 1996, 184-5).

Marcomannic Wars

The Marcomannic Wars (called by the Romans bellum Germanicum[1] or expeditio Germanica) were a series of wars lasting over a dozen years from about AD 166 until 180.

These wars pitted the Roman Empire against the Marcomanni, Quadi and other Germanic peoples, along both sides of the upper and middle Danube.

The struggle against the Germanic invasions occupied the major part of the reign of Roman emperor Marcus Aurelius, and it was during his campaigns against them that he started writing his philosophical work Meditations, whose first book bears the note “Among the Quadi at the Granua”

The film Gladiator(2000) starts with a fictional account of a final battle of the Marcomannic Wars.

Legio XX , Valeria Victrix

Legio XX , Valeria Victrix was a Roman legion, probably raised by Augustus some time after 31 BC.

It served in Hispania, Illyricum, and Germania before participating in the invasion of Britannia in 43 AD, where it remained and was active until at least the beginning of the 4th century.

The emblem of the legion was a boar.

The Valeria part of Legio XX cognomen is a reference to the area the Romans called Valeria on the river Danube in east-central Europe.

When the legion was stationed in Illyria (Illyricum), Valeria was subordinate to the province of Illyria.

The legion won its title from victories in this region while campaigning in the Marcomannic Wars.


Friday, September 14, 2012

Heath Ledger-"A Knights Tale."

To get things started, I compiled from a variety of sources, the following article below. Most of the information was known to me, yet with the adherent hyper text links, one can tell that this article has the easy pong of Wikipedia about it.I bring it out strictly for your amusement. If I have violated any copy write laws, I will be more than happy to remove this post.

The hero of the 2001 film A Knight’s Tale, played by Heath Ledger, assumes the title “Ulrich von Liechtenstein” when he poses as a knight. As “undefeated” in jousts, this was a worthy name to take. The name also proved to work well in the plot and provided the necessary contrast to the hero's true name, William Thatcher. However, the character claims to come from Guelders, which was not in Austria but rather in the Low Countries (now in the Dutch province Gelderland). Also, the film is set in the second half of the 14th century, not the 13th century, so it is possible that William was referring to a knight he had heard of.

Ulrich von Liechtenstein (1200�) was a medieval nobleman , knight , politician, and minnesanger . He was born in 1200 in Murau , located in present day Austria . After the usual noble training as a page and a squire to Margrave Heinrich of Istria , he was knighted by Duke Leopold VI of Austria in 1223. Leader of the Styrian nobility, he had a hand in absorbing Styria into the Habsburg Empire, and he became Styria’s governor. He owned three castles, one of them at Lichtenstein, near Judenburg .
The rest of his life is unrecorded. It is possible that he was one of the noblemen in Styria taken prisoner by King Otakar II of Bohemia 1269. He died in 1278 and was buried in Seckau .

Frauendienst
Ulrich is famous for his supposedly autobiographical poetry collection Frauendienst (Service of the Lady). He writes of himself as a protagonist who does great deeds of honor to married noblewomen, following the conventions of chaste courtly love. The protagonist embarks on two remarkable quests. In the first quest, he travels from Venice to Vienna in the guise of Venus, the goddess of love. He competes in jousts and tourneys and challenges all the knights he meets to a duel in the honour of his lady. He breaks 307 lances and defeats all comers. The noblewoman, however, mostly spurns his affections and demands more deeds and even mutilation for even the honour to hold her hand. In the second quest, he takes on the role of King Arthur, with his followers becoming Arthurian Round Table characters. The collection was finished in 1255.

*-(It should be noted, various sources state this was not an allegorical collection of poetry. Rather Sir Ulrich did in fact travel from Venice to Vienna dressed as Venus the Goddess of Love. Challenging all he met and competiting in various jousts along the way. It is even purported he founded the Jousting Order of the Green Lady.)

Changing things up

Ahoj. My name is DS Baker. I am a history enthusiast. My likes generally run the whole gauntlet from Ancient civilizations to Cold War era proxy battles between the USA, and the West vs. The former USSR. Since my interests are so diverse, I decided to narrow things down a bit, and concentrate on what I called the Modern Medieval world.

I have been fortunate to have met some extremely talented individuals, who unbeknownst to themselves at the time of our meeting are now part of a large and growing medieval world. With the advent of the Internet, and social networking sites such as Facebook, this growing phenomena has exploded across the world stage.

I now have conversations with living history enthusiasts as diverse in location from me as you can possibly imagine. One young friend lives in Serbia, while the other lives in Thailand. For an American, it used to be rather exotic to tell someone you had a friend living in Germany. Now you can say with some pride, you are in touch with individuals who live in such places as Slovenia, Hungary, The Czech Republic, The Ukraine, and Russia.

Unlike most enthusiasts with a deep affection for a sport or hobby, living history reenactors see this as a life style. I don't think that they would actually want to live in the 1390's with its adherent dangers or associated plagues. But I think it is out of a wanting a sense of who they are, where they come from, that drives a lot of these individuals. Most attempt to keep what is often referred to as "A Period/Authentic Portrayal."

For those not in the know, this means any, and all references to the outside modern world is hidden or erased when presenting their historical portrayal. This is often expressed, in authentic period clothing with the exact or as close to the exact thread count in a shirt. No modern seams dare rear its ugly head in one of their hand made garments!

It seems to me, that in our modern hurly, burly world, there is an almost atavistic drive to discover a simpler less stressful way. Even the most hardened historian will tell you, that the Viking Long-ships were not raiding all the time. Aside from the biological hazards, dynastic duels or even outright petty jealously, people went on with their less than exciting lives.

For most of my friends and contacts, it was this less than exciting lifestyle that is so attractive to them. My friends, scrounge through antiquarian book shops, looking for as old as possible recipes to recreate in their encampments, and kitchens.

Some even go so far as to learn how to shape, bend and fold metal until it is crafted into a protective work of art. It is not all about feasting or fighting. There are several interpretive sites around the world. Three immediately come to mind. One such site is in the South of France, one in Denmark, and lastly one exists in Scotland. Hopefully as this Blog matures, I will profile these places.

The ancestors of most of the Western European countries did amazing things with their so called primitive technology. Case in point, any finished cathedral in France can give you some idea how complex those buildings are. Recently I had a conversation with a friend of mine concerning the National Cathedral for the USA in Washington DC.-It had suffered mild to moderate damage from an Earthquake earlier in the year. He began to tell me how complex a site such as Norte Dame is.

"David did you know, that we are unable to build a medieval Norte Dame today? If we had to use the same technology and tools they did on the original, why we would be lost. We have simply replaced the medieval technology tree with one that presupposes that the modern is better."

It is my goal to highlight and promote such groups as those who present a viewing of things of a most ancient, and interesting nature. This might manifest as a Herald/Scribe working for Queen Elizabeth II to a XVth Century Style Jousting team in Italy. It is very much a multi-cultural, transnational world we find ourselves in. For the first time, groups who live around the globe have unparalleled access to another group halfway across the planet.


Podívejte se na video: Боевая стойка римских легионеров. Fighting stance of the Roman legionaries (Smět 2022).