Příběh

Lidská evoluce

Lidská evoluce


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

V opozici vůči kreacionismu evoluční teorie předpokládá, že člověk je výsledkem pomalého procesu změn. To je hlavní myšlenka evoluce: Živé věci (rostliny a zvířata, včetně lidí) pocházejí z jednodušších bytostí, které se postupem času změnily.

Tato teorie, kterou formuloval v druhé polovině devatenáctého století anglický vědec Charles Darwin, byla vědci zdokonalena a nyní ji většina vědců přijímá.

Po ukončení studia medicíny se Charles Darwin (1809 - 1882) rozhodl věnovat výzkumu přírody. V roce 1831 byl jako přírodovědec pozván k účasti na pětileté expedici po celém světě, kterou pořádalo britské námořnictvo.

V roce 1836, v Anglii, nesl tisíce živočišných a rostlinných vzorků ze všech kontinentů, spolu s velkým počtem poznámek. Po dvaceti letech výzkumu založeného na tomto materiálu vyšlo jeho mistrovské dílo: Původ druhů přirozeným výběrem, kniha vydaná v roce 1859.

Darwinův hlavní příspěvek k teorii evoluce byl myšlenka přirozený výběr. Poznamenal, že živé věci procházejí změnami, které lze přenést na další generace.

V případě žiraf si představoval, že v minulosti budou zvířata s krátkými a dlouhými krky. S nejhojnější zásobou potravy vysoko na stromech, žirafy s dlouhým hrdlem pravděpodobně přežijí, rozmnožují se, a tak předávají tuto příznivou vlastnost jejich potomkům. Přirozený výběr tedy není ničím jiným než výsledkem dědičného přenosu postav, které nejlépe přizpůsobí druh prostředí. …

Myšlenka přirozeného výběru se nesetkala s velkým odporem, protože vysvětlovala vyhynutí zvířat, jako jsou dinosauři, z nichž již bylo nalezeno mnoho stop. To, co způsobilo velké rozhořčení v náboženských i vědeckých kruzích, bylo tvrzení, že člověk a opice měli společného příbuzného, ​​který žil před miliony let. Brzy se však objeví důkaz o této teorii, když vědci objevili kostry se středními charakteristikami mezi lidmi a lidoopy.