Příběh

Chronologický seznam světových válek a konfliktů


Starověký Řím

  Samnite Wars (343 - 290 př.nl)
 • První punská válka (264 - 241 př.nl)
 • Druhá punská válka (218 - 202 př.nl)
 • Třetí punská válka (149 - 146 př.nl)
 • Makedonské války (215 - 168 př.nl)
 • Sulla občanská válka (82 - 81 př.nl)
 • Gaulské války (58 - 50 př.nl)
 • Římská invaze na Britské ostrovy (43)
 • Válka tří království v Číně (220 - 265)
 • Válka osmi knížat (291 - 306)


Punic Wars, konflikt mezi Římany a Kartáginci.