Příběh

Carolingian Art


Umění bylo velmi ovlivněno řeckou, římskou a byzantskou kulturou. Za zmínku stojí výstavba paláců a kostelů. Toto období se vyznačovalo také osvětlením (malé knihy s mnoha ilustracemi, zlatými detaily) a relikviáři (kontejnery zdobené pro uložení posvátných relikvií).


Osvětlení Charlemagne korunován papežem Leo III (rok 800)


Reliquary

Oslabení říše

Charlemagne zemřel v roce 814. Na jeho místo nastoupil jeho syn Luis zbožný, který vládl až do roku 840. Luisovi synové tři roky zpochybňovali posloupnost říše. V 843, smlouva Verdun, Carolingian Říše byla rozdělena do tří zřetelných království, se západní částí být Charles plešatý; východní část k Luisovi germánský; a centrální část k Lothairu.


Zdroj: //www.juserve.de/rodrigo/atlas%20historico/atlas%20historico.html

Rozpad Karolské říše ukončil pokus sjednotit západní Evropu pod velením jediného křesťanského monarchy.

Carolingian Empire Today

Karolská říše odpovídá územím Francie, Belgie, Nizozemska, Německa, Švýcarska, Rakouska, Maďarska, Slovenska a České republiky, jakož i územím severní a střední Itálie, části Španělska a severního Balkánu.