Zeměpis

Alagoas


Zahrnuje 102 obcí, Alagoas se nachází na východ od severovýchodu, s Pernambuco na sever a severozápad, Sergipe na jih, Bahia na jihozápad a Atlantický oceán na východ. V současné době je nejrychleji rostoucí ekonomickou aktivitou ve státě cestovní ruch, hlavní město Maceió patří k nejnavštěvovanějším na severovýchodě. Další činnosti, které hrají důležitou roli v ekonomice Alagoas, jsou:

  • Zemědělství: Pěstitelské produkty, jako je ananas, kokos, cukrová třtina, fazole, tabák, kasava, rýže a kukuřice.
  • Hospodářská zvířata: Chov koňovitých, skotu, buvolů, koz, ovcí a prasat.
  • Extractivismus: minerální zásoby kamenné soli, zemního plynu a ropy.
  • Průmysl: výroba cukru a alkoholu, zpracování cementu a potravin.

Zemědělství bylo po dlouhou dobu hlavní činností hospodářství Alagoasu, dnes však představuje pouze 10,3%. K tomuto snížení došlo, protože vláda v šedesátých letech začala diverzifikovat investice, aplikovat se na průzkum kamenné soli a těžbu ropy.

Vlajka
Znak
Mapa
Hymna
Alagoas, Radiant Star… +
Kapitál
Maceio
Celková plocha
27 767 661 km²
Zkratka
AL
Region
Severovýchod
Obyvatelstvo
3 322 820 obyvatel