Příběh

Formace brazilského území


Obrysy naší země, jak ji dnes vidíme na mapě, nebyly vždy stejné. Upozornění:


Aby lépe obsadila jihoamerickou kolonii, rozhodla se portugalská vláda rozdělit ji na velké oblasti půdy, které se nazývají kapitáni.


V té době měli kapitáni velmi odlišné obrysy než iniciály a brazilské území již mělo rozložení podobné stávajícímu.


V 1821, kapitáni byli přejmenováni provincie a v roce 1889 státy, jméno, které si udržují dodnes.