Příběh

Formace brazilského území (pokračování)


Brazilské teritoriální hranice, definované v roce 1904, platí dodnes. Rozdělení států se však změnilo.

Zdroj: Přizpůsobeno od Manoela Maurício de Albuquerque a dalších. Historický školní atlas. Rio de Janeiro, FAE, 1986. str. 16 a 30.

Mapy ukazují brazilské území v pěti různých časech během procesu formování, který trval čtyři století. To znamená, že Brazílie při několika příležitostech začlenila a také ztratila půdu a hranice jejího území se měnily.

Porovnání území Brazílie v šestnáctém století se současným ukazuje, že se toto území zvětšilo. Brazilské území se netvořilo přes noc.

Byl to dlouhý proces. To zahrnuje pomalé okupování území Portugalskem, boje mezi nimi a domorodými národy, spor o zemi s útočníky a usilování o bohatství.