Příběh

Východní antika


Východní antika se odkazuje na nejčasnější zemědělské a obchodní civilizace té doby, mezi které patří mimo jiné mezopotámští národy, Egypťané, Féničané, Peršané, Židé, Hindové a Číňané.