Příběh

Slovník historie


Nacionalismus

Ideologie, která vznikla z francouzské revoluce a která spojuje jednotlivce se státem, což vede k dnešnímu tzv. Národním státům. Podle historika Erica Hobsbawma nelze pochopit dějiny 20. století bez myšlenek na národ a nacionalismus. Kolem toho bylo mnoho válek a mapa světa byla nakreslena nespočetkrát. Existuje mnoho forem nacionalismu. Nejzávažnější je to, co je původem konstrukce fašismu a vede k diskriminaci ostatních - národů / národností.

Další návrhy slov…

Svoboda

Vedlejší účastník

Genocida

Vyšetřovací výbor Parlamentu (CPI)

Rockové umění

Sunni

Satrapy

Právní stát