Příběh

Slovník historie


Neokonzervativci

Termín používaný k definování nových konzervativců, tj. Těch, kteří hlásají konzervatismus jako ideologii a vládnoucí praxi. Začalo to být používáno a šířeno k označení členů summitu americké vlády George W. Bushe, ale jeho doktríny prošly americkou politikou od správy George Bushe (otce). Tato ideologie slučuje praktiky 18. století inspirované Manifest Destiny. Na rozdíl od starých konzervativců se však lidová účast nyní nebere v úvahu a státní zájmy jsou kladeny nad občanská práva. Jedním z největších příkladů této praxe je vlastenecký zákon, zákon vyhlášený po útocích 11. září 2001, který například umožňuje invazi do soukromého prostoru osob podezřelých z terorismu bez předchozího povolení soudu.

Další návrhy slov…

Nacismus

Znovuzrození

Revoluce

Organizovaný zločin

Obchodní příspěvek

Keltové

Mírová konference

Cape Route