Příběh

Slovník historie


Mamluku

V Jižní Americe je Mameluke také termín používaný k identifikaci lidí smíšeného evropského původu s původními Američany. V 17. a 18. století odkazoval Mameluco na organizované skupiny portugalských (smíšených nebo ne) lovců otroků, známých také jako bandeirantes, kteří se potulovali po jižní Americe od Atlantiku po andské svahy a od Paraguaye k Orinoco provádí nálety mezi oblastmi obývanými garanemi při hledání otroků.

Další návrhy slov…

Právní stát

Občanství

Komunismus

Monoteismus

Žoldnéř

Udržitelná společnost

Spekulátor

Křtitelnice