Příběh

Slovník historie


Křtitelnice

(z latiny: baptisterium) je specifickým místem křtu mezi křesťany. V křesťanské architektuře je struktura oddělená od centrálního plánu kostela, který slouží k zabalení a ozdobení písma. To může být začleněno do těla kostela nebo katedrály a opatřeno kaplí a oltářem. V prvních dnech křesťanství byly katechumeny poučeny a ve křtitelnici byla svátost křtu. Rituály prováděné v křtitelnici se postupem času měnily a liší se v závislosti na náboženském vyznání křtitele.

Další návrhy slov…

Versaillská smlouva

Kapitalismus

Absolutismus

Ekonomicky aktivní populace (PEA)

Konstituční shromáždění

Občanství

Thalassocracy

Institucionální zákon