Příběh

Slovník historie


Liberalismus

Existuje několik druhů liberalismu, které jsou mimo jiné spojeny s ekonomickým myšlením, politickým myšlením a právem. Všechny jsou založeny na obraně určitých svobod. Například v ekonomické oblasti, od 17. století v Anglii, myšlenka volného obchodu nabyla na síle, což vedlo k ekonomickému liberalismu. Na politické úrovni byly v souvislosti s osvícenstvím vytvořeny liberální předpoklady. Jednotlivec byl poté zdůrazněn jako hlavní entita společnosti, obdařená určitými nezcizitelnými přírodními právy. Vláda by měla být reprezentativní, řízená ústavou as pravomocemi rozdělenými do různých sfér (výkonná, legislativní, soudní), aby se zabránilo svévolné moci vládců.

Další návrhy slov…

Společnost Ježíše

Demokracie

Vyšetřovací výbor Parlamentu (CPI)

Studená válka

Bourgeoisie

Spekulátor

Totalita

Jezuité