Příběh

Slovník historie


Latifundium

Název přidělený velkým pozemkům patřícím jedinému vlastníkovi, rodině nebo podniku. Od koloniálního období je součástí naší venkovské reality. Odborníci se domnívají, že tato struktura půdy je příčinou současných problémů krajiny, což má za následek špatné rozložení půdy, nízké mzdy pro venkovské pracovníky, neefektivní využívání půdy a mnoho konfliktů. Tato forma organizace zemědělského prostoru je běžná v zemích, jako je Brazílie, kde existuje velká sociální nerovnost a rozdělení příjmů.

Další návrhy slov…

Decentralizace moci

Neolit

Neoliberalismus

Institucionální zákon

Neokonzervativci

Průmyslová revoluce

Totalita

UNO