Příběh

Slovník historie


Inkvizice

Inkvizice byla církevní soud zřízený ve středověku, aby bojoval proti herezím a dohlížel na židovské a muslimské konvertity ke křesťanství. V šestnáctém století byla inkvizice obnovena v několika zemích jižní Evropy, včetně Portugalska, aby v autech víry pronásledovala a odsoudila všechny, kteří mluvili ve prospěch luteránství nebo některých myšlenek hájených humanisty. Činnosti tohoto soudu koordinovala skupina šesti kardinálů zvaná Svatá kancelář, která fungovala pod přímou papežskou mocí. V praxi, inkvizice nakonec fungovala jako instituce podpory králů a duchovenstva, vylučující lidi, kteří byli často nevinní, ale nepohodlní s politickou mocí.

Další návrhy slov…

Doktrína

Totalita

Smlouva z Tordesilly

Diktatura

Barter

Rozpočet

Protestantská reformace

Liberalismus