Příběh

Slovník historie


Historie

Je to věda o člověku, která studuje vývoj člověka v čase. Historie analyzuje historické procesy, postavy a fakta, aby pochopila konkrétní historické období, kulturu nebo civilizaci.

Další návrhy slov…

Auta víry

Parlamentarianismus

Federace

Mírová konference

Diktatura

Anarchisté

Habeasův korpus

Dominance