Příběh

Slovník historie


Současný věk

Současný věk je současné specifické období dějin západního světa, které začalo francouzskou revolucí (1789 nl).

Další návrhy slov…

Satrapie

Populismus

"Zůstanu"

Genocida

Obchodní příspěvek

Auta víry

Společnost Ježíše

Federace