Příběh

Slovník historie


Studená válka

Termín studená válka byl používán popisovat stav silného politicko-vojenského napětí mezi USA-vedl západní blok a bývalý Sovětský svaz-vedl východní blok, který žil přes většinu z druhé poloviny dvacátého století. Ačkoli ozbrojená konfrontace mezi dvěma bloky nebyla nikdy dosažena, vzájemné agrese, jako je závod ve zbrojení, zásah do různých regionálních konfliktů (jako je korejská válka, vietnamská válka, Angola, mimo jiné), kubánská raketová krize a berlínská otázka způsobily, že se objeví nový konflikt. Helsinská konference v roce 1979 a nástup Michaila Gorbačova k moci v Sovětském svazu uvolnily klima napětí. Již na konci 80. let přinesl rozpad Sovětského svazu, konec komunistické vlády v různých východoevropských zemích a rozpad berlínské zdi definitivní konec studené války.

Další návrhy slov…

Kapitalismus

Polyteismus

Svrchovanost

Latifundium

Státní zástupce

Středověk

Rasismus

Plebiscit