Příběh

Slovník historie


Míra porodnosti

Vztah mezi počtem živě narozených dětí a celkovou populací v daném okamžiku.

Další návrhy slov…

Stáří nebo starověku

Žoldnéř

Vojenský režim

Cassation

Islám

Současný věk

Cangaço

Tradiční společenství