Příběh

Slovník historie


Převrat

Propuštění vlády nekonvenčními prostředky, obvykle s využitím vojenské síly a omezenými skupinami společnosti. Ve většině mrtvic nedochází k radikálním změnám, které zachovávají stávající sociální struktury. Nedávná brazilská historie je poznamenána převraty, jako jsou ty z let 1930 a 1964. První symbolizoval začátek vargasské diktatury a druhý, začátek vojenského režimu.

Další návrhy slov…

Thalassocracy

Parlamentarianismus

Kapitalismus

Elite

Revoluce

Svrchovanost

Rada Trentu

Šlechta