Příběh

Slovník historie


Globalizace

Existuje několik definic pro tento termín, které obecně chtějí vyjádřit integraci mnoha společností světa ze sociálního, ekonomického a kulturního hlediska. Někteří odborníci tvrdí, že se jedná o proces, který začal velkými navigacemi v 15. století a v posledních desetiletích se zintenzivnil díky vývoji technologií, jako je výpočetní technika a telefonie. Mnozí stále tvrdí, že globalizace je omezena na ekonomickou oblast, raději nazývají tento jev globalizací ekonomiky. Jiní teoretici konečně upřednostňují pohled na globalizaci jako na nedávný jev, který začal v šedesátých letech a zintenzivnil se po zhroucení sovětského bloku. Obecněji by to byla jen další vlna kapitalistické expanze, jako k tomu došlo po průmyslové revoluci nebo během imperialismu.

Další návrhy slov…

Auta víry

Parlamentarianismus

Mesiánské hnutí

Dominance

Mezopotámie

Absolutismus

Federace

Společnost Ježíše