Příběh

Slovník historie


Genocida

Označuje typ zločinu, při kterém je vyhlazeno mnoho lidí rasy, lidí nebo národů. Například, zabíjení domorodých obyvatel Španělskem v Americe bylo genocidou. V současné době se tento termín používá také k odsouzení úmrtnosti chudých lidí nebo dětí v důsledku sociálních nerovností.

Další návrhy slov…

Fašismus

Polyteismus

Komunismus

Globalizace

Parlamentarianismus

Kapitán (nebo Donataria)

Absolutismus

Monoteismus