Příběh

Slovník historie


Lidská práva

Svým způsobem jsou stejná jako občanská práva. Možná je rozdíl mezi nimi pouze důrazem. Zatímco občanská práva zdůrazňují svobodu a rovnost jako rozhodující prvky politické účasti, cílem lidských práv je bránit a potvrdit integritu a důstojnost lidí a sociálních skupin. Ochrana životního prostředí je dnes také součástí lidských práv. Mezi lidská práva patří občanská, politická a sociální práva považovaná za nezbytná pro to, aby člověk žil důstojně. Jsou to mimo jiné: svoboda přicházet a odcházet; právo na soukromí; nedotknutelnost domu a utajení korespondence; hlasovací právo; politická a náboženská tolerance; respektování kulturních a etnických rozdílů mezi různými lidskými skupinami; právo na vzdělání a zdraví zaručené státem. Lidská práva jsou proti všem druhům diskriminace, ať už na základě pohlaví, rasy, věku, fyzického nebo duševního stavu, barvy, sociálního zázemí atd. Také se staví proti mučení, svévolnému zatýkání osob a proti jakémukoli fyzickému, morálnímu nebo politickému násilí vůči jednotlivcům.

Další návrhy slov…

Inkvizice

Soudu

Mírová konference

Tyran

Coronelismo

Civilizace

Genocida

Totalita