Příběh

Slovník historie


Právní stát

Je to stejné jako demokratický stát. Jeho hlavním rysem je existence ústavy svobodně volené a schválené ústavním shromážděním složeným ze zástupců obyvatelstva zvolených za podmínek svobody a dodržování demokratických práv. Dalším rysem právního státu je dodržování individuálních a kolektivních svobod a lidských práv.

Další návrhy slov…

Převrat

Komunismus

Socialismus

Občanská práva

Coronelismo

Soudu

Pravěk

Vedlejší účastník