Příběh

Slovník historie


Fašismus

Fašismus byl politický režim zavedený Benitem Mussolinim v Itálii po skončení první světové války a byl charakterizován diktaturou a totalitářstvím, agresivním nacionalismem, militarismem a imperialismem, kultem vůdce, antikomunismem, represí a korporatismem. Aby bylo možné zavést jeho zásady do praxe, byl v Itálii vytvořen režim jedné strany, jednotlivá práva občanů byla ignorována, parlament byl přeměněn na jednoduchý poradní orgán, byla zřízena politická policie a opozice byla vystavena často násilným represím. . Fašismus sloužil jako model pro několik dalších diktatur, které byly v Evropě založeny v období mezi dvěma světovými válkami, včetně Salazaristické diktatury, a proto fašismus přišel označit jakoukoli pravicovou totalitní diktaturu.

Další návrhy slov…

Kapitalismus

Mamluku

Doktrína

Míra porodnosti

Counter Reformation

Soudu

Stav obležení

Zednářství