Příběh

Slovník historie


Anarchisté

Jméno přidělené přívržencům anarchismu, tedy jednomu z mnoha proudů založených na principu komunismu. Anarchismus hlásá rovnostářskou společnost a vylučuje všechny formy moci, jako je stát. Obecně platí, že anarchisté stojí proti jakékoli hierarchii a brání libertariánskou společnost tvořenou rovnými. Mnoho slovníků spojuje tento termín s nepořádkem, nepořádkem. Zčásti jde o ideologickou klasifikaci, která odráží pejorativní významy přičítané jak komunismu, tak anarchismu, a to jak v přímé konfrontaci s liberálním státem. V Brazílii získal anarchismus sílu koncem 19. a začátkem 20. století s příchodem evropských přistěhovalců - zejména Italových. Anarchisté a anarchosyndikalisté byli trendy, které označovaly začátek dělnického hnutí. S velkým vlivem byly anarchistické organizace přítomny na několika událostech, včetně generálních stávek z let 1917 a 1918, které ochromily města jako Sao Paulo a Rio de Janeiro.

Další návrhy slov…

Znovuzrození

Průmyslová revoluce

Diktatura

Jezuité

Absolutismus

Socialismus

Blahoslavený

Kapitán (nebo Donataria)