Příběh

Slovník historie


Občanská práva

Práva zaručená všem lidem v demokratické společnosti. Jsou to mimo jiné: rovnost všech před zákonem; svoboda názoru a přesvědčení; právo na vzdělání; svoboda přicházet a odcházet; právo na fyzickou integritu; svoboda tisku; právo na politickou účast; svoboda sdružování; právo na práci; atd. Tato práva jsou v současné době v Brazílii zaručena ústavou z roku 1988.

Další návrhy slov…

Totalita

Populismus

Liberalismus

Stát

Federace

Tradice

Rozpočet

Protestantská reformace