Příběh

Slovník historie


Dominance

Podle Aurelian slovníku, nadvláda je suverénně vykonaná autorita; autorita, svrchovanost, výkon moci nad jednotlivci nebo skupinami; doména. Postupem času existovaly různé způsoby nadvlády jedné skupiny obyvatel nad ostatními. Například v kapitalismu existuje řada projevů nadvlády. Jednou z nich je globalizace, která umožňuje pochopit, že existuje světová jednota, když ve skutečnosti jsou nejvýhodnější pro bohaté země, zatímco nejchudší země zůstávají v této situaci. Další příklad prochází historickou Afrikou po příchodu Evropanů. Zpočátku existovala komerční dominance, která měnila celou sociální hierarchii v Africe, kde se obchodující otroky stali vládnoucí elitou. V 19. století se forma nadvlády změnila a stala se hlavně teritoriální.

Další návrhy slov…

Rada Trentu

Monoteismus

Civilizace

Mezopotámie

Latifundium

Cassation

Decentralizace moci

Komunismus