Příběh

Slovník historie


Stát

Je to soubor institucí, které vykonávají politickou moc a řídí společnost na daném území. Je také definována jako politicky organizovaná společnost nebo jako soubor pravomocí národa. Stát je typ organizace, která zahrnuje vládu, ozbrojené síly - armádu, námořnictvo a letectvo -, policii, národní kongres (Poslaneckou sněmovnu a senát), spravedlnost a několik dalších institucí, například radnice. a vaší městské rady. Slovo stát se také používá v Brazílii k označení velkých politických jednotek, na které je národní území rozděleno, jako je například stát Pernambuco, stát Santa Catarina, stát Tocantins atd.

Další návrhy slov…

Šíiti

Stav obležení

Sunni

Nacionalismus

Ekonomicky aktivní populace (PEA)

Elite

Tradiční společenství

Satrapy