Příběh

Slovník historie


Střední délka života

Když mluvíme o průměrné délce života otroků, znamená to, jak dlouho žili průměrně, vzhledem k životním podmínkám, které jim byly nabízeny (jídlo, zdraví, bydlení, práce atd.). Kvůli těmto podmínkám - které byly extrémně nejisté - byla střední délka života mezi otroky velmi nízká. Průměrná délka života je dnes důležitým ukazatelem, který se bere v úvahu při hodnocení rozvoje zemí - a je jedním z posouzení sčítání dat. Ve vyspělejších zemích je střední délka života lidí vysoká (více než 70 let). V chudých zemích je nižší. Například v některých regionech Afriky je mladší 50 let.

Další návrhy slov…

Neolit

Tajemství

Šíiti

Islám

Koncentrační tábory

Převrat

Občanská válka

Pronajímatel