Příběh

Slovník historie


Stav obležení

Situace, ve které jsou pozastaveny svobody a práva občanů a jsou mobilizovány a připraveny vojenské síly. Stav obležení je vyhlášen, když je vnitřní bezpečnost země nebo regionu bezprostředně ohrožena, jako v případě velkého povstání nebo vzpoury. Za těchto podmínek mají vojenské orgány více pravomocí a povinností a nyní se zabývají záležitostmi obvykle přidělovanými civilním orgánům. Někdy je však stav obléhání vyhlášen pouze proto, že vláda hodlá potlačit opozici a soustředit více pravomocí do svých rukou.

Další návrhy slov…

Občanská válka

Fašismus

Občanská práva

Versaillská smlouva

Pronajímatel

Abolicionismus

Thalassocracy

Diktatura