Příběh

Slovník historie


Elite

Skupina lidí s velkým vlivem nebo rozhodovací mocí nad vládou a kulturním životem společnosti. Tito lidé jsou obvykle součástí vládnoucích tříd, což jsou ty sociální skupiny, které řídí ekonomický život společnosti. V Brazílii tvoří vládnoucí třídy průmysloví podnikatelé, zemědělci, bankéři a velcí obchodníci, majitelé televizních sítí, noviny a časopisy. Mnoho z jejích členů je součástí intelektuálních a politických elit země.

Další návrhy slov…

Spekulátor

Exodus

UNO

Versaillská smlouva

Sunni

Rozpočet

Základní církevní společenství (CEB)

Znovuzrození