Příběh

Slovník historie


Decentralizace moci

Situace, ve které je moc rozdělena mezi ústřední vládu země a vládce provincií nebo států. Moderně, decentralizace moci nastane v politickém systému známém jako federace. Ve federaci mají provincie nebo státy hodně autonomie. Každá provincie má například vlastní ústavu.

Další návrhy slov…

Komunismus

Abolicionismus

Tituly šlechty

Plebiscit

Dominance

Blahoslavený

Rada Trentu

Pravěk