Příběh

Slovník historie


Občanství

Být občanem a vykonávat občanství znamená mít určitá práva a vykonávat určité povinnosti jako člen politického společenství, tj. Stát. Bez těchto práv a povinností, které vláda uznává, neexistuje občanství. Mezi základní práva občana patří mimo jiné: právo na život; právo na svobodu (náboženská, politická, svoboda pohybu, sdružování atd.); právo na rovnost (všichni občané jsou si rovni před zákonem a neměli by být diskriminováni ani diskriminováni na základě pohlaví, rasy, náboženství, věku, fyzické kondice atd.); právo na bezpečnost (nedotknutelnost domu, důvěrnost korespondence, respektování fyzické integrity atd.); právo na práci a slušné odměny; právo na státní ochranu v dětství a stáří; právo na politickou účast, ať už hlasováním nebo jiným způsobem.

Další návrhy slov…

Elite

Pronajímatel

Znovuzrození

Sekulární

Tituly šlechty

Genocida

Abolicionismus

Mezopotámie