Příběh

Slovník historie


Ústava

Soubor zákonů, na nichž jsou založeny všechny ostatní zákony národa. Ústava demokratické země stanoví práva a povinnosti občanů, stanoví meze kompetencí veřejných orgánů, stanoví pravidla jednání pro veřejné instituce a zaručuje práva jednotlivců a ukládá státu jejich respektování. Nazývá se také Magna Carta.

Další návrhy slov…

Svoboda

Lidská práva

Nacionalismus

Křtitelnice

Pravěk

Tradiční společenství

Monopol

Habeasův korpus