Příběh

Slovník historie


Keltové

Keltové byli válečníci, pravděpodobně z jihozápadního Německa, kteří ovládali většinu Evropy po čtyři století. Poté, co napadli Francii, Švýcarsko a Britské ostrovy, propustili Řím v roce 390 př.nl. Později okupovali Pyrenejský poloostrov a zamířili na východ a dosáhli Malé Asie, kde založili království Galatia, když dosáhli výšky svého moc kolem roku 250 př. nl Když byli Keltové organizováni do kmenových jednotek, nepočítaje-li centrální politickou jednotku, nakonec Kelti utrpěli účinky své vlastní územní expanze a rozdělili se do různých skupin. Většina obyvatel, kteří obývali evropský kontinent, ovládli Římané a Němci. Ti, kteří obývali britské ostrovy, kteří nebyli pod takovým násilným tlakem, si mohli udržet své vlastní jazyky. Stále zde zůstává gaelština, mluvená v některých párech v Irsku a Skotsku, a velština, jazyk Walesu.

Další návrhy slov…

Křtitelnice

Tituly šlechty

Mýtus

Střední délka života

Demokracie

Zednářský domek

Tajemství

Fašismus