Příběh

Slovník historie


Soudu

Jméno uděleno jednotlivcům, kteří byli součástí soudu, za monarchických režimů. Soud byl místem, kde bydlel král nebo princ se svou rodinou, doprovázený dvořany. Byli to obvykle příslušníci šlechty a vysokých úředníků státu.

Další návrhy slov…

Lidská práva

Mýtus

Zednářství

Parlamentarianismus

Právní stát

Nomadismus

Inkvizice

Satrapy