Příběh

Slovník historie


Křížové výpravy

Křížové výpravy sestávaly z několika vojenských výprav organizovaných různými západokřesťanskými královstvími v jedenáctém, dvanáctém a třináctém století, aby osvobodily Svatou zemi od turecké nadvlády. Byly organizovány po zabavení Jeruzaléma Turky Seldjuků, kteří zakazováním poutí křesťanů Svatému hrobu vedli k vlně rozhořčení a vzpoury v křesťanském světě, což vedlo k papeži Urbanovi II. Silná religiozita času, spojená s perspektivou zbohatnutí, vedla všechny společenské řády, aby se držely této výzvy papeže, a křesťanská království uspořádala mezi 1095 a koncem třináctého století osm výprav.

Další návrhy slov…

Oligarchie

"Zůstanu"

Jezuité

Základní církevní společenství (CEB)

Svrchovanost

Obchodní příspěvek

Satrapie

Tradice