Příběh

Slovník historie


Tradiční společenství

Jsou to lidé, kteří žijí v intenzivním kontaktu se zvyky, zvyklostmi a zvyklostmi minulých generací; v závislosti na těchto znalostech zajistit přežití a vlastní identitu skupiny. Mezi tyto komunity patří lesní obyvatelé, jako jsou původní národy, kaštany a kaučuky; také několik rybářských komunit u pobřeží země.

Další návrhy slov…

Moderní věk

Občanská válka

Thalassocracy

Stáří nebo starověku

Šlechta

Kapitál

Elite

Šíiti