Příběh

Slovník historie


Zednářství

Svobodné zednářství je sdružení lidí, kteří vyznávají zásady bratrství a vzájemně se rozpoznávají podle značek a emblémů, včetně těch, které se týkají stavebního umění. Nacházejí se v místech zvaných Zednářská chata a poslouchají šéfa, ctihodného, ​​klasifikují se jako učni, společníci a mistři.
Zednářství vzniklo v Evropě ve středověku. V osmnáctém století se přiblížil liberalismu, hájící svobodu myšlení a další ideály spravedlnosti a bratrství. V Brazílii bylo zednářství zavedeno na počátku devatenáctého století a hrálo důležitou roli v procesu, který vedl k nezávislosti země, například Dom Pedro I a José Bonifácio byli zednáři.

Další návrhy slov…

Šlechta

Mýtus

Thalassocracy

Historie

Lidská práva

Mesiánské hnutí

Udržitelná společnost

Stáří nebo starověku