Příběh

Slovník historie


Práce

Politická doktrína, která brání zlepšování sociálních a ekonomických podmínek pracovníků. Práce je proud myšlenek, které leží na levém poli a jsou blízko socialismu. Záměrem však není nahradit kapitalistickou společnost socialistickou společností. Usiluje pouze o to, aby pracovníci vytvořili podmínky pro důstojný život, příjem dobrých mezd a státní ochranu. Práce je zvláště silná v Anglii, kde Labour Party, vytvořená na konci devatenáctého století, vykonává moc s určitou pravidelností od roku 1945. V Brazílii byl tento proud nápadů uplatňován pod různými vládami Getúlia Vargase (1930 - 1945 a 1951 - 1954). V současné době jsou s ním spojeny dvě strany: Demokratická labouristická strana (PDT) a Brazilská labouristická strana (PTB).

Další návrhy slov…

Totalita

Mezopotámie

Elite

Keltové

Krok

Ekonomicky aktivní populace (PEA)

Jezuité

Nevládní organizace (nevládní organizace)