Příběh

Slovník historie


Tradice

Jedná se o předávání něčeho z generace na generaci, jako jsou legendy, příběhy, fakta, výroky, přísloví, pracovní metody a formy chování. Tradice v tomto smyslu spojuje minulost a současnost, přičemž se referenční hodnoty budují a zachovávají v průběhu času. To je případ četných léčebných praktik, které udržují například domorodé národy, které ovládají rozsáhlé znalosti léčivých rostlin stavěných jejich předky. Pojetí tradice může být také aplikováno na sociální hnutí, jako jsou dělnická hnutí, která používají některé symboly a formy odporu podobné těm, které mají rolníci. Tradice, důležitá pro zvýraznění, přeměnu sebe a získává nové významy pokaždé a ve společnosti. Ale zachovává si velkou část své podstaty.

Další návrhy slov…

Neokonzervativci

Křížové výpravy

Vyloučení

Šlechta

Genocida

Revoluce

Právní stát

Orixá