Příběh

Slovník historie


Tituly šlechty

Šlechta je sociální skupina tvořená několika lidmi, která se vyznačuje bohatstvím a privilegiemi získanými při narození. Nazývá se také aristokracie. V Evropě, ve středověku, šlechta byla tvořena velkými vlastníky půdy, kteří zdědili po svých rodičích, nebo obdrželi od krále, tituly šlechty, jako jsou hrabata, baron, vévoda, markýz atd. V Brazílii dostalo během říše mnoho lidí z bohatých tříd tituly šlechty. Většina z nich byli producenti kávy. Proto se stali známými jako kávové barony. Jiní však nevlastnili půdu. To byl případ průmyslníka Irineu Evangelista de Souza (1813–1889), který od Doma Pedra II. Obdržel tituly barona a vikomta Mauá.

Další návrhy slov…

Neolit

Nacismus

Federace

Cape Route

Ekonomicky aktivní populace (PEA)

Křtitelnice

Tajemství

Counter Reformation